Công văn về việc phân công nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi sinh viên trở lại trường học tập.

13, Tháng 2, 2020

Quyết định bổ nhiệm thư ký Hội đồng trường.

5, Tháng 2, 2020

Thông báo về việc cho học viên và sinh viên nghỉ học do dịch cúm virut Corona.

31, Tháng 1, 2020

Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

20, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019

9, Tháng 1, 2020

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 tại Trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 12, 2019

Hướng dẫn đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019.

13, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 4 năm 2019.

12, Tháng 12, 2019

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức

6, Tháng 12, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 11/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2019.

6, Tháng 12, 2019

Kế hoạch công tác Thanh tra, Kiểm tra năm học 2019-2020.

13, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 11, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 10/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 11/2019.

11, Tháng 11, 2019

Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 10, 2019

Hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác đối với giảng viên trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 10, 2019
Page 1/21 <12345678910...2021>