Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng bộ môn Kế toán Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh.

13, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Kế toán-Kiểm toán Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh

13, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc giao Phụ trách Khoa Giáo dục mầm non.

13, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng bộ môn Phát triển kỹ năng tiếng Anh Khoa Ngoại Ngữ

13, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 12/2015, tháng 01/2016.

29, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thưởng cho giải Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV năm học 2015-2016

29, Tháng 12, 2015

Báo cáo tình hình hoạt động trong tháng 12/2015 và những nhiệm vụ chính trong tháng 01/2016

29, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015.

16, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2015 và Sơ kết 01 năm Chương trình phối hợp giữa Trường Đại học Hồng Đức và Công an tỉnh Thanh Hóa về" Công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào

16, Tháng 12, 2015

Kế hoạch Kiểm kê tài sản năm 2015.

16, Tháng 12, 2015

Công văn về việc bố trí, sắp xếp phòng làm việc, phòng học của các đơn vị đáp ứng yêu cầu di chuyển về Cơ sở chính trong giai đoạn 1.

11, Tháng 12, 2015

Công văn về việc nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức

8, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án thành lập Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Thanh Hóa

4, Tháng 12, 2015
Page 10/18 <12...67891011121314...1718>