Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Động vật, Khoa Khoa học tự nhiên.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Thực vật, Khoa Khoa học tự nhiên.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học tự nhiên.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Lý luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng bộ môn Bóng, Khoa Giáo dục thể chất

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm phó trưởng bộ môn Vật lý kỹ thuật, Khoa kỹ thuật Công nghệ.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Khoa kỹ thuật Công trình.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm phó trưởng bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thôi giữ chức Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Khoa Kỹ thuật Công nghệ.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Tài chính - Thống kê, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Khoa học và công nghệ.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2015 và Ban thư ký cho đối tượng thuộc Đề án" Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài".

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng khoa Giáo dục thể chất.

27, Tháng 11, 2015
Page 10/16 <12...678910111213141516>