Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

21, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc giao bổ sung nhiệm vụ cho phòng Quản trị - Vật tư thiết bị

21, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc giải thể Ban Quản lý dự án xây dựng trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức

21, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho HSSV năm học 2016-2017

15, Tháng 3, 2017

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Công ty TNHH A.I Việt Nam

14, Tháng 3, 2017

Công văn về việc Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 02/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 3/2017

7, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng tháng 03/2017

7, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức năm 2017

7, Tháng 3, 2017

Công văn về việc yêu cầu nộp luận án, luận văn để xây dựng nguồn tư liệu nội sinh của nhà trường

7, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự và Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức

1, Tháng 3, 2017

Thông báo về Kết luận của Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai tại buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Giáo dục Quốc tế

1, Tháng 3, 2017

Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học - Công nghệ

27, Tháng 2, 2017

Thông báo kết luận của Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai tại buổi làm việc với phòng Hợp tác Quốc tế

24, Tháng 2, 2017

Công văn về việc tham quan mô hình và góp ý cho phương án quy hoạch Công viên văn hóa Xứ Thanh

15, Tháng 2, 2017

Chỉ thị của Ban Thường Vụ Đảng Ủy về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2017 - 2022

14, Tháng 2, 2017
Page 10/32 <12...67891011121314...3132>