Quyết định về việc thành lập Ban Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án thành lập Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Thanh Hóa

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ

4, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 11, 12/2015

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trường Đại học Hồng Đức năm 2015 cho đối tượng thuộc Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và Sau đại học với các trường đại học nước ngoài"

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển viên chức Trường Đại học Hồng Đức năm 2015 cho đối tượng thuộc Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và Sau đại học với các trường đại học nước ngoài"

27, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ việc di chuyển Cơ sở 2 về Cơ sở chính

27, Tháng 11, 2015

Kết quả tuyển viên chức ngạch giảng viên cho đối tượng Đề án"Liên kết đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài"

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ Kiểm soát tài liệu ISO cấp đơn vị

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Lý luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Bóng, khoa Giáo dục thể chất.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

27, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hợp tác quốc tế giai đoạn 2010-2015.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn phát triển kỹ năng tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng bộ môn Lịch sử Khoa Khoa học xã hội

27, Tháng 11, 2015
Page 10/17 <12...7891011121314151617>