Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc điều động cán bộ.

24, Tháng 2, 2016

Triển khai chương trình rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghe nói với giáo viên cho các bộ công chức, viên chức năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 01/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 02/2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ.

24, Tháng 2, 2016

Kế hoạch đào tạo cử nhân QTKD quốc tế, liên kết giữa Đại học Hồng Đức và Đại học công nghệ hoàng gia Rajamangala Thanyaburi, Thái Lan.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

24, Tháng 2, 2016

Báo Cáo kết quả đánh giá giám sát năm học 2015-2016.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 02/2016.

24, Tháng 2, 2016

Công văn về việc chấn chỉnh nề nếp làm việc, dạy học của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trong Nhà trường.

19, Tháng 1, 2016

Giấy ủy quyền về quản lý, điều hành công tác của Nhà trường.

19, Tháng 1, 2016

Giấy ủy quyền về quản lý, điều hành công tác của Nhà trường.

19, Tháng 1, 2016

Báo cáo tình hình hoạt động trong tháng 01/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 02/2016.

19, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Nhà ở sinh viên.

19, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Nhà ở sinh viên trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

19, Tháng 1, 2016
Page 11/21 <12...789101112131415...2021>