Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 01/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 02/2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ.

24, Tháng 2, 2016

Kế hoạch đào tạo cử nhân QTKD quốc tế, liên kết giữa Đại học Hồng Đức và Đại học công nghệ hoàng gia Rajamangala Thanyaburi, Thái Lan.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

24, Tháng 2, 2016

Báo Cáo kết quả đánh giá giám sát năm học 2015-2016.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 02/2016.

24, Tháng 2, 2016

Công văn về việc chấn chỉnh nề nếp làm việc, dạy học của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trong Nhà trường.

19, Tháng 1, 2016

Giấy ủy quyền về quản lý, điều hành công tác của Nhà trường.

19, Tháng 1, 2016

Giấy ủy quyền về quản lý, điều hành công tác của Nhà trường.

19, Tháng 1, 2016

Báo cáo tình hình hoạt động trong tháng 01/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 02/2016.

19, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Nhà ở sinh viên.

19, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Nhà ở sinh viên trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

19, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc tiếp nhận lao động hợp đồng từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thanh Hóa.

19, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016

19, Tháng 1, 2016

Công văn về việc đánh giá tình hình hoạt động website và trang web các đơn vị.

19, Tháng 1, 2016
Page 11/21 <12...789101112131415...2021>