Kết quả tuyển viên chức ngạch giảng viên cho đối tượng Đề án"Liên kết đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài"

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ Kiểm soát tài liệu ISO cấp đơn vị

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Lý luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Bóng, khoa Giáo dục thể chất.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

27, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hợp tác quốc tế giai đoạn 2010-2015.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn phát triển kỹ năng tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng bộ môn Lịch sử Khoa Khoa học xã hội

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng bộ môn Việt nam học-Du lịch, Khoa Khoa học xã hội .

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Văn học nước ngoài, Khoa Khoa học xã hội.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Việt Nam học-Du lịch, Khoa Khoa học xã hội

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam, Khoa Khoa học xã hội.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học tự nhiên

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm phó trưởng bộ môn hóa học, Khoa Khoa học tự nhiên.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Động vật, Khoa Khoa học tự nhiên.

27, Tháng 11, 2015
Page 12/19 <12...910111213141516171819>