Quyết định về việc thưởng cho giải Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV năm học 2015-2016

29, Tháng 12, 2015

Báo cáo tình hình hoạt động trong tháng 12/2015 và những nhiệm vụ chính trong tháng 01/2016

29, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015.

16, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2015 và Sơ kết 01 năm Chương trình phối hợp giữa Trường Đại học Hồng Đức và Công an tỉnh Thanh Hóa về" Công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào

16, Tháng 12, 2015

Kế hoạch Kiểm kê tài sản năm 2015.

16, Tháng 12, 2015

Công văn về việc bố trí, sắp xếp phòng làm việc, phòng học của các đơn vị đáp ứng yêu cầu di chuyển về Cơ sở chính trong giai đoạn 1.

11, Tháng 12, 2015

Công văn về việc nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức

8, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án thành lập Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Thanh Hóa

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ

4, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 11, 12/2015

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trường Đại học Hồng Đức năm 2015 cho đối tượng thuộc Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và Sau đại học với các trường đại học nước ngoài"

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển viên chức Trường Đại học Hồng Đức năm 2015 cho đối tượng thuộc Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và Sau đại học với các trường đại học nước ngoài"

27, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ việc di chuyển Cơ sở 2 về Cơ sở chính

27, Tháng 11, 2015
Page 13/21 <12...91011121314151617...2021>