Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo Sư năm 2015.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Giải tích, Khoa Khoa học tự nhiên.

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Trưởng môn Giải tích Khoa Khoa học tự nhiên.

12, Tháng 11, 2015

Thông báo tuyển viên chức cho đối tượng thuộc" Đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài".

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý.

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc giao phụ trách Khoa Khoa học tự nhiên.

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý.

12, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng đào tạo sau đại học năm 2015 và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Khóa 2012-2014.

12, Tháng 11, 2015

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2015.

12, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc tạm nộp thuế thu nhập cá nhân quý I,II, III năm 2015.

12, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc làm thủ tục kê khai, bổ sung điều chỉnh giảm trừ gia cảnh cho đối tượng thuộc diện nộp thuế TNCN năm 2015.

12, Tháng 11, 2015

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 10 và những nhiệm vụ chính trong tháng 11/2015.

2, Tháng 11, 2015

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015.

26, Tháng 10, 2015

Hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015.

26, Tháng 10, 2015
Page 14/19 <12...910111213141516171819>