Quyết định về việc thành lập Ban ISO

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Hồng Đức.

18, Tháng 8, 2015

Công văn về việc nộp báo cáo định kỳ hàng tháng

13, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc phân công chuẩn bị nội dung cho cuộc họp định kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, kỳ họp lần thứ 8.

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Tài chính-Thống kê, Khoa Kinh tế- Quản trị Kinh doanh.

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn Khoa học vật nuôi, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Khoa Lý luận chính trị-Luật.

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Giáo dục học, Khoa Tâm lý- Giáo Dục.

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập mới các Bộ môn trực thuộc Khoa lý luận chính trị-Luật.

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Luật khoa Lý luận chính trị-Luật

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2015.

13, Tháng 8, 2015

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2015

11, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Trường Đại học Hồng Đức năm học 2015-2016.

7, Tháng 8, 2015

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016.

7, Tháng 8, 2015
Page 14/16 <12...678910111213141516>