Công văn về việc Kiểm soát chi dự án trên 100 triệu.

15, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc ban hành "Nội quy tiếp công dân".

15, Tháng 10, 2015

Thông báo kê khai thông tin lao động hợp đồng.

15, Tháng 10, 2015

Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2010-2015

8, Tháng 10, 2015

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 9 và những nhiệm vụ chính trong tháng 10/2015.

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động Trường đại học Hồng Đức năm học 2015-2016.

8, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc ký HĐLV đối với viên chức được tuyển dụng năm 2014.

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ chế quản lý của Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Hồng Đức

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban dự án" Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm vật liệu điện tử, hóa-Sinh phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" tại Trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016

29, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt giải cấp trường Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

29, Tháng 9, 2015

Công văn về việc rà soát, bổ sung, cập nhật thông tin trên Website

21, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc ban hành bổ sung Quy trình dùng chung theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại trường Đại học Hồng Đức.

21, Tháng 9, 2015

Công văn về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2015-2016

15, Tháng 9, 2015
Page 16/20 <12...1011121314151617181920>