Thông báo danh sách tổ chuyên trách giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển ĐH,CĐ hệ chính quy năm 2015.

1, Tháng 9, 2015

Thông báo điều động bổ sung CBVC-ĐHHĐ tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng CNCV-LĐ toàn tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

1, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc phê duyệt mục tiêu chất lượng năm học 2015-2016 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Hồng Đức.

1, Tháng 9, 2015

Công văn về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy trình một cửa và ban hành mẫu đề nghị, yêu cầu thống nhất trong toàn trường

1, Tháng 9, 2015

Công văn về việc sưu tầm tư liệu, hiện vật trưng bày tại phòng truyền thống Nhà trường

26, Tháng 8, 2015

Kế hoạch tổ chức phổ biến, lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

25, Tháng 8, 2015

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015

25, Tháng 8, 2015

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng nghề năm 2015

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ kiểm soát tài liệu ISO các đơn vị trực thuộc

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban ISO

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Hồng Đức.

18, Tháng 8, 2015

Công văn về việc nộp báo cáo định kỳ hàng tháng

13, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc phân công chuẩn bị nội dung cho cuộc họp định kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, kỳ họp lần thứ 8.

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Tài chính-Thống kê, Khoa Kinh tế- Quản trị Kinh doanh.

13, Tháng 8, 2015
Page 16/18 <12...89101112131415161718>