Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 7 và những nhiệm vụ chính trong tháng 8/2015.

30, Tháng 7, 2015

Quyết định về việc thành lập Đội văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

14, Tháng 7, 2015

Báo cáo kết quả hoạt động Đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015

8, Tháng 7, 2015

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2015 tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở.

8, Tháng 7, 2015

Thông báo kết luận của Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai tại buổi làm việc với Trung tâm Thông tin - Thư viện

25, Tháng 6, 2015

Về việc rút nguồn điện ngắt đường truyền hệ thống mạng đến các thiết bị phát sóng mạng Internet

24, Tháng 6, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non.

24, Tháng 6, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lí.

24, Tháng 6, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý.

24, Tháng 6, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Khoa học xã hội.

24, Tháng 6, 2015

Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Đề án 1928"Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường".

24, Tháng 6, 2015

Báo cáo tình hình hoạt động trong tháng 6 và những nhiệm vụ chính trong tháng 7/2015

24, Tháng 6, 2015

Thông báo về việc đón tiếp và làm việc với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

24, Tháng 6, 2015
Page 17/17 <12...7891011121314151617>