Công văn về việc nộp báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường.

7, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2016.

7, Tháng 9, 2015

Quyết đinh về việc thành lập Ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016

3, Tháng 9, 2015

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi học phần năm học 2015-2016

3, Tháng 9, 2015

Kế hoạch Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016

3, Tháng 9, 2015

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 8 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2015.

3, Tháng 9, 2015

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong Trường Đại học Hồng Đức

1, Tháng 9, 2015

Thông báo danh sách tổ chuyên trách giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển ĐH,CĐ hệ chính quy năm 2015.

1, Tháng 9, 2015

Thông báo điều động bổ sung CBVC-ĐHHĐ tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng CNCV-LĐ toàn tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

1, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc phê duyệt mục tiêu chất lượng năm học 2015-2016 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Hồng Đức.

1, Tháng 9, 2015

Công văn về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy trình một cửa và ban hành mẫu đề nghị, yêu cầu thống nhất trong toàn trường

1, Tháng 9, 2015

Công văn về việc sưu tầm tư liệu, hiện vật trưng bày tại phòng truyền thống Nhà trường

26, Tháng 8, 2015

Kế hoạch tổ chức phổ biến, lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

25, Tháng 8, 2015

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015

25, Tháng 8, 2015

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng nghề năm 2015

25, Tháng 8, 2015
Page 18/21 <12...1112131415161718192021>