Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học

6, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

6, Tháng 6, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 5/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2019. Phòng HCTH Phòng HCTH <hcth@hdu.edu.vn>

3, Tháng 6, 2019

Công văn về việc tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và bồi dưỡng hạng giảng viên.

31, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc công nhận Ban chấp hành lâm thời, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Hồng Đức.

31, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Hồng Đức.

31, Tháng 5, 2019

Kế hoạch về việc hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn (28/7/1929-28/7/2019).

31, Tháng 5, 2019

Công văn về việc tổng kết và bình xét thi đua - khen thưởng năm học 2018-2019.

21, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị, cán bộ đầu mối, phục vụ để làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chất lượng CTĐT năm 2019.

21, Tháng 5, 2019

Ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Hồng Đức.

17, Tháng 5, 2019

Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng năm học 2018-2019

14, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

13, Tháng 5, 2019

Danh sách đề cử ứng viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 tại Trường Đại học Hồng Đức.

10, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - khen thưởng và Ban Thư ký Hội đồng Thi đua- khen thưởng Trường Đại học Hồng Đức.

9, Tháng 5, 2019
Page 2/18 <12345678910...1718>