Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

3, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Trường Đại học Hồng Đức.

2, Tháng 4, 2018

Công văn về việc tham dự Hội nghị góp ý phần mềm quản lý tổng thể Nhà trường.

27, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDQPAN đợt 2 năm 2018.

21, Tháng 3, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức giải bóng chuyền HSSV trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018.

9, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia học lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).

8, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc bổ sung, thay thế cán bộ kiểm soát tài liệu ISO cấp trường và cấp đơn vị trực thuộc.

7, Tháng 3, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 02/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 3/2018.

5, Tháng 3, 2018

Công văn về việc tham gia học lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo chức danh nghề nghiệp giảng viên.

2, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

5, Tháng 2, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 01/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 02/2018.

5, Tháng 2, 2018

Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

5, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Tâm lý học, Khoa Tâm lý - Giáo dục.

1, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức

24, Tháng 1, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức giải bóng bàn CBVC&LĐ và HSSV trường Đại học Hồng Đức năm 2017-2018

11, Tháng 1, 2018
Page 2/33 <12345678910...3233>