Quyết định về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2015.

13, Tháng 8, 2015

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2015

11, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Trường Đại học Hồng Đức năm học 2015-2016.

7, Tháng 8, 2015

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016.

7, Tháng 8, 2015

Công văn về việc nâng bậc lương tháng 7,8,9/2015

7, Tháng 8, 2015

Công văn về việc soạn thảo chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc

7, Tháng 8, 2015

Công văn về việc báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

31, Tháng 7, 2015

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 7 và những nhiệm vụ chính trong tháng 8/2015.

30, Tháng 7, 2015

Quyết định về việc thành lập Đội văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

14, Tháng 7, 2015

Báo cáo kết quả hoạt động Đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015

8, Tháng 7, 2015

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2015 tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở.

8, Tháng 7, 2015

Thông báo kết luận của Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai tại buổi làm việc với Trung tâm Thông tin - Thư viện

25, Tháng 6, 2015

Về việc rút nguồn điện ngắt đường truyền hệ thống mạng đến các thiết bị phát sóng mạng Internet

24, Tháng 6, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non.

24, Tháng 6, 2015
Page 20/21 <12...1112131415161718192021>