Công văn về việc nâng bậc lương tháng 5,6/2019

9, Tháng 5, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 tại Trường Đại học Hồng Đức.

6, Tháng 5, 2019

Công văn về việc hướng dẫn hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".

17, Tháng 4, 2019

Tổng hợp tình hoạt động trong tháng 3/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 4/2019.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc Thành lập Ban Chấm bài Cuộc thi ''Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hình chính trực thuộc Trung ương"

18, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức.

11, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức lớp học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.

11, Tháng 3, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 2/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 3/2019.

5, Tháng 3, 2019

Kế hoạch giải bóng chuyền học sinh - sinh viên Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

5, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

19, Tháng 2, 2019

Công văn về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong nhà trường.

15, Tháng 2, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 2, 2019

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức năm 2019.

4, Tháng 1, 2019

Sơ đồ chỗ ngồi Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018.

4, Tháng 1, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 12/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 01/2019.

3, Tháng 1, 2019
Page 3/18 <12345678910...1718>