Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý.

10, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc điều chuyển thời gian các cuộc họp trong Lịch công tác tuần 24

8, Tháng 1, 2018

Báo cáo công tác đăng tải thông tin trên website nhà trường năm học 2016-2017 và 06 tháng cuối năm 2017

8, Tháng 1, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 12/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 01/2018.

5, Tháng 1, 2018

Quy định về việc quản lý và sử dụng xe ô tô trong Trường Đại học Hồng Đức

27, Tháng 12, 2017

Công văn về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017.

27, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc khen thưởng

25, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án "Đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm về CNTT, phần mềm hỗ trợ đào tạo, học tập, quản lý tại Trường Đại học hồng Đức"

25, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thưởng cho giải Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV Năm học 2017-2018

19, Tháng 12, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 11/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2017

5, Tháng 12, 2017

Thông báo kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2017 tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở

27, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức phục vụ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 tỉnh Thanh Hóa

8, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 tỉnh Thanh Hóa

8, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc quản trị, xây dựng website trang tiếng Anh các đơn vị

8, Tháng 11, 2017

Thông báo kế hoạch làm việc của HĐCDGS cơ sở Trường Đai học Hồng Đức

2, Tháng 11, 2017
Page 3/33 <12345678910...3233>