Báo cáo về việc thành lập Hội đồng khoa các đơn vị đào tạo trực thuộc trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019-2020.

12, Tháng 9, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 8/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2019.

5, Tháng 9, 2019

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về việc thực hiện định mức giảng dạy của giảng viên năm học 2019-2020.

4, Tháng 9, 2019

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về việc thực hiện định mức giảng dạy của giảng viên năm học 2019-2020.

4, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức.

30, Tháng 8, 2019

Quyết định thôi nhiệm vụ Ủy viên trực Ban biên tập Website trường Đại học Hồng Đức.

30, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc thực hiện nề nếp làm việc, nề nếp dạy - học và đeo thẻ HSSV, phù hiệu CBGV khi đến trường.

29, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc phòng chống cơn bão số 4.

29, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc điều chuyển đơn vị công tác đối với các vị trí việc làm chuyên trách: Trợ lý giáo vụ; Trợ lý Công tác Học sinh, sinh viên và Hành chính khoa.

26, Tháng 8, 2019

Thông báo kết luận Hội nghị xác định các chức danh trợ lý của các đơn vị đào taọ năm học 2019-2020.

26, Tháng 8, 2019

Công văn về việc thông báo tình hình hoạt động của Website và trang Web các đơn vị trực thuộc.

19, Tháng 8, 2019

Công văn về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng lũ lụt tại tỉnh Thanh Hóa.

19, Tháng 8, 2019

Hướng dẫn về việc thành lập Hội đồng Khoa, nhiệm kỳ 2019

13, Tháng 8, 2019

Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 6, tháng 7 và triển khai nhiệm trọng tâm công tác tháng 8 năm 2019.

13, Tháng 8, 2019

Công văn về việc rà soát, thống nhất khối lượng công tác và kinh phí năm học 2019-2020.

9, Tháng 8, 2019
Page 3/21 <12345678910...2021>