Công văn về việc bổ sung thông tin hộ gia đình theo mẫu đối với HSSV chưa có mã số BHXH

2, Tháng 11, 2017

Công văn về việc đôn đốc các khoa bổ sung thông tin hộ gia đình theo mẫu đối với HSSV chưa có mã số BHXH

2, Tháng 11, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 10/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 11/2017

2, Tháng 11, 2017

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2017-2018 và những kiến nghị, đề xuất nêu tại Hội nghị

2, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên trường Đại học Hồng Đức

11, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc chuyển nhiệm vụ từ phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí về phòng Hành chính-Tổng hợp

11, Tháng 10, 2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn-Thể-Mỹ năm học 2017-2018

5, Tháng 10, 2017

Quy trình bổ sung cập nhật giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ chương trình đào tạo

4, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

4, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho Phó Hiệu trưởng

4, Tháng 10, 2017

Thông báo kê khai thông tin lao động hợp đồng

2, Tháng 10, 2017

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018

2, Tháng 10, 2017

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần năm học 2017-2018

2, Tháng 10, 2017

Công văn hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2017-2018

2, Tháng 10, 2017

Thông báo về trang phục, thời gian và vị trí chỗ ngồi tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

22, Tháng 9, 2017
Page 4/33 <12345678910...3233>