Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 6, tháng 7/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 8/2019

9, Tháng 8, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức học tập tập trung môn học GDQPAN tại Trung tâm GDQPAN.

6, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc Ban hành "Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên và quá trình đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức"

6, Tháng 8, 2019

Kế hoạch về việc lấy ý kiến người học đối với dịch vụ giáo dục công, chất lượng hoạt động giảng dạy và quá trình đào tạo tại trường đại học Hồng Đức, năm học 2019-2020.

6, Tháng 8, 2019

Quyết định kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức.

17, Tháng 7, 2019

Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019.

17, Tháng 7, 2019

Công văn về việc tăng cường kỷ luật hành chính trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

21, Tháng 6, 2019

Thông báo về việc bán phế liệu tận dụng từ tài sản thanh lý năm 2019

20, Tháng 6, 2019

Kế hoạch về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận của Hội đồng GDQPAN Trung ương sau kiểm tra tại Trung tâm GDQPAN.

6, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục.

6, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học

6, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

6, Tháng 6, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 5/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2019. Phòng HCTH Phòng HCTH <hcth@hdu.edu.vn>

3, Tháng 6, 2019

Công văn về việc tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và bồi dưỡng hạng giảng viên.

31, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc công nhận Ban chấp hành lâm thời, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Hồng Đức.

31, Tháng 5, 2019
Page 4/21 <12345678910...2021>