Quyết định về việc thưởng cho giải Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV năm học 2018-2019.

25, Tháng 12, 2018

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị bàn về công tác an ninh, trật tự.

19, Tháng 12, 2018

Công văn hướng dẫn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa".

13, Tháng 12, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 11/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2018.

10, Tháng 12, 2018

Công văn về việc xây dựng kế hoạch đi học sau đại học năm 2019.

26, Tháng 11, 2018

Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra công tác pháp chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp tại Trường Đại học Hồng Đức.

21, Tháng 11, 2018

Quyết định bổ sung thành viên Ban biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức.

14, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

7, Tháng 11, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 10/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 11/2018.

7, Tháng 11, 2018

Kế hoạch về việc thực hiện Chủ thị 16/CT-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019.

17, Tháng 10, 2018

Thông báo dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2019.

15, Tháng 10, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 9/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 10/2018.

15, Tháng 10, 2018

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 9 năm 2018.

15, Tháng 10, 2018

Công văn về việc phối hợp giữa Trưởng các khoa đào tạo với Trung tâm TT-TV để rà soát, bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo.

10, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc cấp đổi lại hiện vật khen thưởng.

9, Tháng 10, 2018
Page 4/18 <12345678910...1718>