Thông báo kê khai thông tin lao động hợp đồng

2, Tháng 10, 2017

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018

2, Tháng 10, 2017

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần năm học 2017-2018

2, Tháng 10, 2017

Công văn hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2017-2018

2, Tháng 10, 2017

Thông báo về trang phục, thời gian và vị trí chỗ ngồi tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

22, Tháng 9, 2017

Thông báo làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

15, Tháng 9, 2017

Công văn về việc điều động nhân lực tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

15, Tháng 9, 2017

Công văn về việc phòng chống cơn bão số 10

14, Tháng 9, 2017

Công văn về việc Ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017; Quỹ phòng chống tiên tai; Trợ giúp người tàn tật, nạn nhân da cam

14, Tháng 9, 2017

Về việc phân công nhiệm vụ cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

13, Tháng 9, 2017

Công văn về việc bổ sung tư liệu, hiện vật trưng bày Phòng truyền thống của nhà trường

13, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc thành lập Đội văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

8, Tháng 9, 2017

Thông báo về công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Hồng Đức (24/9/1997-24/9/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hang Nhất

8, Tháng 9, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 8/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2017

6, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc phê duyệt mục tiêu chất lượng năm học 2017 - 2018 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Hồng Đức

1, Tháng 9, 2017
Page 4/32 <12345678910...3132>