Công văn về việc hướng dẫn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa"

31, Tháng 7, 2017

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Hồng Đức

31, Tháng 7, 2017

Thông báo về việc nâng bậc lương tháng 7,8,9/2017

31, Tháng 7, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống thiên tai và các đội phòng cháy chữa cháy, Phòng chống thiên tai năm 2017

28, Tháng 7, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDQPAN đợt 2 năm 2017

21, Tháng 7, 2017

Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

6, Tháng 7, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 6/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 7/2017

5, Tháng 7, 2017

Quyết định về việc thay thế thành viên Ban xây dựng Phòng truyền thống Trường Đại học Hồng Đức

3, Tháng 7, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

29, Tháng 6, 2017

Kế hoạch hành động khắc phục sau đánh giá ngoài

29, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

29, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

29, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

29, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

29, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý

29, Tháng 6, 2017
Page 6/32 <12345678910...3132>