Quyết định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức.

11, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức lớp học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.

11, Tháng 3, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 2/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 3/2019.

5, Tháng 3, 2019

Kế hoạch giải bóng chuyền học sinh - sinh viên Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

5, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

19, Tháng 2, 2019

Công văn về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong nhà trường.

15, Tháng 2, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 2, 2019

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức năm 2019.

4, Tháng 1, 2019

Sơ đồ chỗ ngồi Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018.

4, Tháng 1, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 12/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 01/2019.

3, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc thưởng cho giải Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV năm học 2018-2019.

25, Tháng 12, 2018

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị bàn về công tác an ninh, trật tự.

19, Tháng 12, 2018

Công văn hướng dẫn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa".

13, Tháng 12, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 11/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2018.

10, Tháng 12, 2018

Công văn về việc xây dựng kế hoạch đi học sau đại học năm 2019.

26, Tháng 11, 2018
Page 6/21 <12345678910...2021>