Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

19, Tháng 9, 2018

Phân công lãnh đạo Trường và Công đoàn dự, chỉ đạo Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động của các đơn vị trực thuộc trường năm học 2018-2019.

13, Tháng 9, 2018

Công văn về việc xác định số người làm việc cho vị trí việc làm: Giáo vụ, công tác HSSV.

11, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

10, Tháng 9, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 8/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2018.

7, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 1 Năm học 2015-2016.

1, Tháng 6, 2016

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 5/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2016.

1, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc triệu tập cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo khoa học "Governing Universty' role in Society: 2016-2020 and beyond" trong khuôn khổ Dự án ACCCU.

1, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thay Trưởng Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc.

1, Tháng 6, 2016

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2016-2017.

4, Tháng 5, 2016

Kế hoạch về việc tổ chức khám và tư vấn miễn phí các bệnh về mắt cho Học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên.

4, Tháng 5, 2016

Công văn về việc ủng hộ hoàn tất Đền thờ Bà mẹ VN anh hùng; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Nạn nhân chất độc da cam; ủng hộ các tỉnh bị hạn, xâm nhập mặn.

4, Tháng 5, 2016

Thông báo về việc ký HĐLĐ không xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng năm 2013.

4, Tháng 5, 2016

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch đào tạo sau đại học đối với cán bộ, giảng viên giai đoạn 2016-2020.

4, Tháng 5, 2016

Kế hoạch tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự và Luật Tố tụng hành chính.

4, Tháng 5, 2016
Page 8/21 <12...456789101112...2021>