Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền Trưởng khoa, Khoa khoa học tự nhiên.

15, Tháng 4, 2016

Quyết định về việc giao phụ trách Trung tâm Thông tin - Thư viện.

15, Tháng 4, 2016

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học tự nhiên.

15, Tháng 4, 2016

Công văn về việc lấy ý kiến góp ý xây dựng Quy chế đánh giá, phân loại CBVC, LĐHĐ.

6, Tháng 4, 2016

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 03/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 04/2016.

6, Tháng 4, 2016

Công văn về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 3 và tháng 4 năm 2016.

22, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Slogan - Trường Đại học Hồng Đức.

22, Tháng 3, 2016

Công văn về việc nâng bậc lương 3, 4/2016.

22, Tháng 3, 2016

Công văn về việc nâng bậc lương 3, 4/2016.

22, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Slogan - Trường Đại học Hồng Đức

15, Tháng 3, 2016

Công văn về việc chuẩn bị hồ sơ thanh tra

10, Tháng 3, 2016

Công văn về việc chấn chỉnh nề nếp trông giữ xe trong trường.

10, Tháng 3, 2016

Thông báo Kết luận của Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Thi tại buổi làm việc với Khoa Giáo dục Mầm Non.

10, Tháng 3, 2016

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Trường Đại học Hồng Đức.

10, Tháng 3, 2016

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT- BQP- BGDDT- BLĐTBXH.

10, Tháng 3, 2016
Page 8/20 <12...456789101112...1920>