Kế hoạch Tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh Nhiệm kỳ 2016-2021 tại Trường Đại học Hồng Đức.

1, Tháng 3, 2016

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục trường, giai đoạn 2010-2015.

1, Tháng 3, 2016

Thông báo kết luận của Hiệu Trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2010-2015.

1, Tháng 3, 2016

Công văn về việc thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc bổ sung Điều 9 của Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ trong Trường Đại học Hồng Đức ban hành kèm theo Quyết định 1399/QĐ-ĐHHĐ

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc điều động cán bộ.

24, Tháng 2, 2016

Triển khai chương trình rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghe nói với giáo viên cho các bộ công chức, viên chức năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 01/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 02/2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ.

24, Tháng 2, 2016

Kế hoạch đào tạo cử nhân QTKD quốc tế, liên kết giữa Đại học Hồng Đức và Đại học công nghệ hoàng gia Rajamangala Thanyaburi, Thái Lan.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

24, Tháng 2, 2016

Báo Cáo kết quả đánh giá giám sát năm học 2015-2016.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 02/2016.

24, Tháng 2, 2016

Công văn về việc chấn chỉnh nề nếp làm việc, dạy học của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trong Nhà trường.

19, Tháng 1, 2016
Page 8/18 <12...456789101112...1718>