Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch khảo sát sơ bộ của Đoàn đánh giá ngoài chất lượng giáo dục trường

12, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Chính trị

11, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Quân sự

11, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc Giao phụ trách bộ môn Hình học và Phương pháp dạy học Toán

11, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Vật lý

11, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Trường Đại học Hồng Đức

11, Tháng 4, 2017

Công văn về việc nâng bậc lương tháng 4,5,6/2017

7, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc giao phụ trách Bộ môn Thí nghiệm - Thực hành, khoa Kỹ thuật - Công nghệ

5, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc giao phụ trách Bộ môn Tâm lý học, Khoa Tâm lý - Giáo dục

5, Tháng 4, 2017

quyết định về việc bổ nhiệm Tổ trưởng tổ Công nghệ thông tin trực thuộc Trung tâm Thông tin - Thư viện

5, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Hành chính - Hậu cần - Kỹ thuật Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

5, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc thành lập Tổ Hành chính - Hậu cần - Kỹ thuật trực thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và anh ninh Trường Đại học hồng Đức

5, Tháng 4, 2017

Công văn về việc hướng dẫn phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.

5, Tháng 4, 2017

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 4/2017

23, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

21, Tháng 3, 2017
Page 9/32 <12...5678910111213...3132>