Giấy ủy quyền về quản lý, điều hành công tác của Nhà trường.

19, Tháng 1, 2016

Giấy ủy quyền về quản lý, điều hành công tác của Nhà trường.

19, Tháng 1, 2016

Báo cáo tình hình hoạt động trong tháng 01/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 02/2016.

19, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Nhà ở sinh viên.

19, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Nhà ở sinh viên trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

19, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc tiếp nhận lao động hợp đồng từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thanh Hóa.

19, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016

19, Tháng 1, 2016

Công văn về việc đánh giá tình hình hoạt động website và trang web các đơn vị.

19, Tháng 1, 2016

Thông báo kết luận của Phó Hiệu trưởng về việc đảm các điều kiện di chuyển Cơ sở 2 về Cơ sở chính trong giai đoạn 1

19, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc ban hành "Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức"

13, Tháng 1, 2016

Công văn về việc nâng bậc lương tháng 01, 02/2016

13, Tháng 1, 2016

Báo cáo Tổng kết công tác ANTT năm 2015 và Sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Trường Đại học Hồng Đức

13, Tháng 1, 2016

Công văn về việc giao nộp hồ sơ lưu trữ năm 2015.

13, Tháng 1, 2016

Kế hoạch về việc bổ sung cập nhật thông tin của các đơn vị đưa lên trang web tiếng Anh nhà trường.

13, Tháng 1, 2016

Công văn về việc đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị rà soát, đánh giá kết quả vận hành QMS ISO 9001:2008

13, Tháng 1, 2016
Page 9/18 <12...5678910111213...1718>