Thông báo về việc đối chiếu thuế thu nhập cá nhân năm 2015.

10, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc tổ chức và thể lệ cuộc thi Sáng tác slogan-Trường Đại học Hồng Đức.

10, Tháng 3, 2016

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 02 năm 2016.

4, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên đi học tiếng Anh, rèn luyện và nâng cao kỹ năng cho cán bộ công chức, viên chức năm 2016.

4, Tháng 3, 2016

Công văn về việc đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại sau đánh giám sát.

4, Tháng 3, 2016

Công văn về việc đề nghị tập hợp, cung cấp hồ sơ minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường.

1, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 3/2016

1, Tháng 3, 2016

Kế hoạch Tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh Nhiệm kỳ 2016-2021 tại Trường Đại học Hồng Đức.

1, Tháng 3, 2016

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục trường, giai đoạn 2010-2015.

1, Tháng 3, 2016

Thông báo kết luận của Hiệu Trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2010-2015.

1, Tháng 3, 2016

Công văn về việc thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc bổ sung Điều 9 của Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ trong Trường Đại học Hồng Đức ban hành kèm theo Quyết định 1399/QĐ-ĐHHĐ

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc điều động cán bộ.

24, Tháng 2, 2016

Triển khai chương trình rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghe nói với giáo viên cho các bộ công chức, viên chức năm 2016.

24, Tháng 2, 2016
Page 9/20 <12...5678910111213...1920>