Quyết định về việc thành lập "Ban vận động thành lập Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Hồng Đức".

18, Tháng 10, 2018

Kế hoạch về việc thực hiện Chủ thị 16/CT-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019.

17, Tháng 10, 2018

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

16, Tháng 10, 2018

Thông báo dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2019.

15, Tháng 10, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 9/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 10/2018.

15, Tháng 10, 2018

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 9 năm 2018.

15, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2018-2019 (Đợt 1).

11, Tháng 10, 2018

Công văn về việc phối hợp giữa Trưởng các khoa đào tạo với Trung tâm TT-TV để rà soát, bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo.

10, Tháng 10, 2018

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

10, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc cấp đổi lại hiện vật khen thưởng.

9, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019 của các khoa: Kinh tế-QTKD, Nông lâm-Ngư nghiệp, Kỹ thuật Công nghệ, Công nghệ TT&TT, Khoa học Xã hội, Tâm lý Giáo dục.

1, Tháng 10, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức khóa đào tạo lập nghiệp kinh doanh cùng Trung tâm Hoa Kỳ.

28, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc đánh giá thực trạng năng lực, kết quả hoạt động và đinh hướng phát triển của Nhà trường.

27, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 của Trường Đại học Hồng Đức.

26, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

25, Tháng 9, 2018
Page 1/33 <12345678910...3233>