Quyết định kiện toàn Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc năm học 2021-2022.

Quyết định kiện toàn Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc năm học 2021-2022.

13, Tháng 10, 2021
Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức.

Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 10, 2021
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ.

6, Tháng 10, 2021
Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp mùa đông.

Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp mùa đông.

6, Tháng 10, 2021
Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2021.

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2021.

5, Tháng 10, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học"

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học"

27, Tháng 9, 2021
Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022.

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022.

22, Tháng 9, 2021
Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022.

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022.

17, Tháng 9, 2021
Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

27, Tháng 8, 2021
Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2021 vào Trường Đại Học Hồng Đức.

Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2021 vào Trường Đại Học Hồng Đức.

26, Tháng 8, 2021
Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2021.

Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2021.

21, Tháng 7, 2021
Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021.

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021.

12, Tháng 7, 2021
Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2021.

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2021.

8, Tháng 6, 2021
Kế hoạch thi và xét công nhận tốt nghiệp đào tạo LT, VLVH, VB2 trình độ đại học, đợt 4 - năm học 2020-2021.

Kế hoạch thi và xét công nhận tốt nghiệp đào tạo LT, VLVH, VB2 trình độ đại học, đợt 4 - năm học 2020-2021.

4, Tháng 6, 2021
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường.

Thông báo thay đổi lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường.

2, Tháng 6, 2021
Page 1/69 <12345678910...6869>