Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo sinh viên sư phạm ngành khoa học xã hội đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới".

18, Tháng 2, 2020
Thông báo số 15/TB-ĐHHĐ ngày 14/2/2020 v/v cho học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020

Thông báo số 15/TB-ĐHHĐ ngày 14/2/2020 v/v cho học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020

14, Tháng 2, 2020

Công văn về việc phân công nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi sinh viên trở lại trường học tập.

13, Tháng 2, 2020

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

13, Tháng 2, 2020

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp K11, khóa 2018-2020.

13, Tháng 2, 2020

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020.

11, Tháng 2, 2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ.

11, Tháng 2, 2020

Quyết định bổ nhiệm thư ký Hội đồng trường.

5, Tháng 2, 2020

Thông báo về việc cho học viên và sinh viên nghỉ học do dịch cúm virut Corona.

31, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Khoa học máy tính.

21, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Quản lý giáo dục K11A .

21, Tháng 1, 2020

Kết luận Hội nghị giao ban công tác đào tạo sau đại học.

20, Tháng 1, 2020

Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

20, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (đợt 2).

17, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019

9, Tháng 1, 2020
Page 1/58 <12345678910...5758>