Công văn về việc lập danh sách cán bộ trợ lý các khoa đào tạo năm học 2018-2019.

20, Tháng 7, 2018

Công văn về việc phòng chống cơn bão số 03.

18, Tháng 7, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học ''Ứng dụng công nghệ lọc sinh học sục khí luân phiên để xử lý nước thải sau Biogas tại các trang trại lợn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

17, Tháng 7, 2018

Kế hoạch về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021.

17, Tháng 7, 2018

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học LT, VLVH, VB2 đợt I năm 2018.

12, Tháng 7, 2018

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản trị-Vật tư, thiết bị.

9, Tháng 7, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 6/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 7/2018.

9, Tháng 7, 2018

Báo cáo tổng kết công tác HSSV; công tác Văn - Thể - Mỹ; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS (công tác chỉ đạo 212) năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019.

28, Tháng 6, 2018

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa các biểu hiện HSSV tham gia tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự.

22, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác phối hợp quản lý HSSV ngoại trú năm học 2017 - 2018.

22, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc nộp bản sao văn bằng sau đại học để hưởng chế độ.

20, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào năm 2018.

19, Tháng 6, 2018

Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Cam-pu-chia năm 2018.

19, Tháng 6, 2018

Thông báo tham gia xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018.

19, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HSSV, công tác Văn-Thể-Mỹ năm học 2017-2018.

19, Tháng 6, 2018
Page 1/78 <12345678910...7778>