Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 vào Trường Đại học Hồng Đức.

17, Tháng 9, 2020

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 8 và triển khai những nhiệm vụ chính trong tháng 9 năm 2020.

14, Tháng 9, 2020

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2020-2021.

11, Tháng 9, 2020

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học 2019-2020.

10, Tháng 9, 2020

Quyết định ban hành mức thu phí các dịch vụ nội trú Trường đại học Hồng Đức năm học 2020-2021

7, Tháng 9, 2020

Công văn về việc vận động CBVC-LĐ, người học hiến máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhận trong thời gian dịch bệnh Covid -19.

1, Tháng 9, 2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo LT, VLVH, VB đại học thứ 2, đợt tháng 8 năm 2020

28, Tháng 8, 2020

Thông báo trúng tuyển các ngành trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy.

26, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng sách phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức

24, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019-2023

24, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2019-2023.

24, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019-2020.

24, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc thành lập bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật việc chuyển đổi từ thủ tục hành chính trên môi trường giấy sang thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

5, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc ban hành Quy định Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức.

27, Tháng 7, 2020
Page 1/62 <12345678910...6162>