Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDQPAN đợt 2 năm 2018.

21, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay".

16, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá Tiểu luận tổng quan và Đề cương nghiên cứu của NCS Chuyên ngành Văn học Việt Nam khóa 2017-2021.

16, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, khóa 2016-2018.

16, Tháng 3, 2018

Thông báo về kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đại sứ quán CHDCND Lào.

15, Tháng 3, 2018

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

13, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2016-2018, chuyên ngành Đại số và Lí thuyết số.

13, Tháng 3, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức giải bóng chuyền HSSV trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018.

9, Tháng 3, 2018

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2017-2018.

9, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc viết bài tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

9, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia học lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).

8, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Rối loạn phát triển ở trẻ em - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

8, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học ''Công tác Giáo dục thể chất và các hoạt động Thể dục thể thao trong thời kỳ mới"

8, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Chương trình "Ngày hội việc làm trường Đại học Hồng Đức năm 2018".

7, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc bổ sung, thay thế cán bộ kiểm soát tài liệu ISO cấp trường và cấp đơn vị trực thuộc.

7, Tháng 3, 2018
Page 1/72 <12345678910...7172>