Quyết định về việc lập tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn của ứng viên xét công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Quyết định về việc lập tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn của ứng viên xét công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

24, Tháng 11, 2021
Công văn về việc hưởng ứng cuộc thi " Chung tay phòng, chống dịch COVID 19" trên mạng xã hội VCNet

Công văn về việc hưởng ứng cuộc thi " Chung tay phòng, chống dịch COVID 19" trên mạng xã hội VCNet

24, Tháng 11, 2021
Quyết định thành lập hội đồng khoa học và đào tạo trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019 - 2024

Quyết định thành lập hội đồng khoa học và đào tạo trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019 - 2024

24, Tháng 11, 2021
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến kích học tập đối với sinh viên học kỳ II năm học 2020 - 2021

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến kích học tập đối với sinh viên học kỳ II năm học 2020 - 2021

24, Tháng 11, 2021
Quyết định về việc lập tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên xét công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Quyết định về việc lập tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên xét công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

22, Tháng 11, 2021
Quyết định thành lập hội đồng xét tốt nghiệp Đào tạo liên thông, Vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2 đợt 2 năm học 2021 - 2022

Quyết định thành lập hội đồng xét tốt nghiệp Đào tạo liên thông, Vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2 đợt 2 năm học 2021 - 2022

17, Tháng 11, 2021
Công văn về việc đề xuất hỗ trợ 13 sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến

Công văn về việc đề xuất hỗ trợ 13 sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến

29, Tháng 10, 2021

Quyết định về việc phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ kỳ II, năm học 2020-2021.

25, Tháng 10, 2021
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên học kỳ II năm học 2020 - 2021

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên học kỳ II năm học 2020 - 2021

25, Tháng 10, 2021
Quyết định kiện toàn Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc năm học 2021-2022.

Quyết định kiện toàn Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc năm học 2021-2022.

13, Tháng 10, 2021
Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức.

Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 10, 2021
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ.

6, Tháng 10, 2021
Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp mùa đông.

Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp mùa đông.

6, Tháng 10, 2021
Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2021.

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2021.

5, Tháng 10, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học"

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học"

27, Tháng 9, 2021
Page 1/69 <12345678910...6869>