Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào năm 2018.

19, Tháng 6, 2018

Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Cam-pu-chia năm 2018.

19, Tháng 6, 2018

Thông báo tham gia xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018.

19, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HSSV, công tác Văn-Thể-Mỹ năm học 2017-2018.

19, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt I năm 2018

14, Tháng 6, 2018

Thông báo kết luận Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với Lưu học sinh Lào năm học 2017-2018.

12, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức cấp trường Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ XXI "Một số vấn đề chon lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông" .

11, Tháng 6, 2018

Thông báo kết luận Hội nghị thông qua các ngành dự kiến mở mới năm học 2018-2019.

8, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh vùng ven biển Thanh Hóa"

8, Tháng 6, 2018

Tổng kết công tác thực hành, thực tập năm học 2017-2018.

7, Tháng 6, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 5/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2018.

5, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017-2018.

31, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc lấy ý kiến người học về đánh giá mức độ hài lòng của người học đối với cố vấn học tập năm học 2017-2018.

30, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 5, 2018

Công văn về việc triển khai Đề án "Hố trợ sinh viên khởi nghiệp" đến năm 2025.

29, Tháng 5, 2018
Page 1/77 <12345678910...7677>