Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam

21, Tháng 5, 2018

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam

21, Tháng 5, 2018

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận & Phương pháp dạy học Văn-Tiếng Việt.

21, Tháng 5, 2018

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lịch Sử Việt Nam

21, Tháng 5, 2018

Công văn về việc đánh giá công tác CVHT học kỳ 2 và triển khai công tác CVHT năm học 2018-2019.

18, Tháng 5, 2018

Tổng hợp các ý kiến của lưu học sinh Lào tại Hội nghị đối thoại năm học 2017-2018.

17, Tháng 5, 2018

Công văn về việc yêu cầu sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp về Trung tâm TTTV.

17, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lưu học sinh Lào với lãnh đạo Nhà trường năm học 2017-2018.

17, Tháng 5, 2018

Công văn về việc tổng kết và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2017-2018.

16, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc công nhận tên đề tài và người hướng dẫn Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017

11, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban nội dung kỷ yếu Hội nghị khoa học Tuổi trẻ sáng tạo trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018.

10, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện năm 2018.

8, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018

7, Tháng 5, 2018

Tổng hợp tình hoạt động trong tháng 04/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2018.

7, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

7, Tháng 5, 2018
Page 1/76 <12345678910...7576>