QĐ 1397/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/8/2018 về việc giao biên chế viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị trực thuộc trường Đại học Hồng Đức năm 2018.

4, Tháng 9, 2018

QĐ số 1194/QĐ-ĐHHĐ ngày 01/8/2018 về việc ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019

4, Tháng 9, 2018
TB số 115/TB-ĐHHĐ ngày 27/8/2018 về việc nhận đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy bổ sung Đợt 2 năm 2018 vào Trường Đại học Hồng Đức.

TB số 115/TB-ĐHHĐ ngày 27/8/2018 về việc nhận đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy bổ sung Đợt 2 năm 2018 vào Trường Đại học Hồng Đức.

4, Tháng 9, 2018

Thông báo về nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 - Cụm thi số 34.

7, Tháng 6, 2016

Kế hoạch tổng kết công tác thực hành, thực tập năm học 2015-2016.

7, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập các ban giúp việc Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề K1, năm 2016.

7, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp các lớp Cao đẳng nghề K1, năm 2016.

7, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 1 Năm học 2015-2016.

1, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc kê khai giờ hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015-2016.

1, Tháng 6, 2016

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 5/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2016.

1, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc triệu tập cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo khoa học "Governing Universty' role in Society: 2016-2020 and beyond" trong khuôn khổ Dự án ACCCU.

1, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thay Trưởng Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc.

1, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập các nhóm cán bộ, giảng viên thảo luận về thực hiện mục tiêu của Hội thảo "Goverinh University's role in Society: 2016-2020 and beyond" trong khuôn khổ Dự án ACCCU

25, Tháng 5, 2016

Quyết định về việc khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015-2016.

25, Tháng 5, 2016

Công văn về việc tuyển dụng sinh viên tham gia chương trình tạo nguồn Kỹ thuật viên và Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản.

25, Tháng 5, 2016
Page 10/38 <12...67891011121314...3738>