Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2019-2020

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2019-2020

25, Tháng 5, 2020
Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Người mẫu Sinh viên Việt Nam 2020" qua ảnh

Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Người mẫu Sinh viên Việt Nam 2020" qua ảnh

22, Tháng 5, 2020
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa phổ thông mới bậc Tiểu học".

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa phổ thông mới bậc Tiểu học".

20, Tháng 5, 2020
Quyết định về việc ban hành " Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hồng Đức".

Quyết định về việc ban hành " Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hồng Đức".

19, Tháng 5, 2020
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa mới".

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa mới".

13, Tháng 5, 2020
Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 3, tháng 4/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2020.

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 3, tháng 4/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2020.

12, Tháng 5, 2020
Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2020 (Thay thế thông báo số 41/TB-ĐHHĐ ngày 03/4/2020).

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2020 (Thay thế thông báo số 41/TB-ĐHHĐ ngày 03/4/2020).

12, Tháng 5, 2020
Thông báo lich thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

Thông báo lich thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

20, Tháng 4, 2020
QĐ số 294/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/3/2020 về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 - 2020, chuyên ngành Vật lý chất rắn.

QĐ số 294/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/3/2020 về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 - 2020, chuyên ngành Vật lý chất rắn.

15, Tháng 4, 2020
Công văn triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Công văn triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

15, Tháng 4, 2020
Công văn về việc tổng kết 05 năm thực hiện quyết định số 1501/QĐ-TTg.

Công văn về việc tổng kết 05 năm thực hiện quyết định số 1501/QĐ-TTg.

27, Tháng 3, 2020
Công văn về việc cập nhật thông tin sinh viên.

Công văn về việc cập nhật thông tin sinh viên.

27, Tháng 3, 2020
Công văn về việc cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và đề cương chi tiết học phần.

Công văn về việc cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và đề cương chi tiết học phần.

24, Tháng 3, 2020
Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

13, Tháng 3, 2020
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021.

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021.

6, Tháng 3, 2020
Page 10/69 <12...67891011121314...6869>