Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 9/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 10/2018.

15, Tháng 10, 2018

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 9 năm 2018.

15, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2018-2019 (Đợt 1).

11, Tháng 10, 2018

Công văn về việc phối hợp giữa Trưởng các khoa đào tạo với Trung tâm TT-TV để rà soát, bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo.

10, Tháng 10, 2018

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

10, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc cấp đổi lại hiện vật khen thưởng.

9, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019 của các khoa: Kinh tế-QTKD, Nông lâm-Ngư nghiệp, Kỹ thuật Công nghệ, Công nghệ TT&TT, Khoa học Xã hội, Tâm lý Giáo dục.

1, Tháng 10, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức khóa đào tạo lập nghiệp kinh doanh cùng Trung tâm Hoa Kỳ.

28, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc đánh giá thực trạng năng lực, kết quả hoạt động và đinh hướng phát triển của Nhà trường.

27, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 của Trường Đại học Hồng Đức.

26, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

25, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Ban thư ký giúp việc Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

25, Tháng 9, 2018

Lịch các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị CBVC - LĐ năm học 2018-2019.

24, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phát triển thể chất cho học sinh các trường tiểu học tỉnh Thanh Hóa".

24, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc kiểm tra sức khỏe đối với Lưu học sinh Lào học tiếng Việt và Lưu học sinh Lào học chuyên ngành nhập học năm học 2018-2019.

24, Tháng 9, 2018
Page 10/42 <12...67891011121314...4142>