Thông báo về việc cử sinh viên tham dự Hội thảo giới thiệu học bổng du học Nhật bản GTN-STUDY

6, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc công nhận xét tuyển thí sinh nước CHDCND Lào học Cao học đợt 2 năm 2017

6, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp chính sách đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư ngoài NSNN phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025"

3, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập các Ban giúp việc Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp TCCN ngành SP Mầm non (K27,28,29) hệ chính quy năm 2017

3, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Ngành sư phạm Mầm Non (K27,28,29) hệ chính quy năm 2017

3, Tháng 11, 2017

Thông báo kế hoạch làm việc của HĐCDGS cơ sở Trường Đai học Hồng Đức

2, Tháng 11, 2017

Công văn về việc bổ sung thông tin hộ gia đình theo mẫu đối với HSSV chưa có mã số BHXH

2, Tháng 11, 2017

Công văn về việc đôn đốc các khoa bổ sung thông tin hộ gia đình theo mẫu đối với HSSV chưa có mã số BHXH

2, Tháng 11, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 10/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 11/2017

2, Tháng 11, 2017

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2017-2018 và những kiến nghị, đề xuất nêu tại Hội nghị

2, Tháng 11, 2017

Kế hoạch Tổ chức thi đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho học viên cao học

31, Tháng 10, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Liên kết vùng trong phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa"

30, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo "Liên kết vùng trong phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa"

30, Tháng 10, 2017

Kế hoạch về việc Tổ chức cúp bóng đá Cán bộ-HSSV Trường ĐH Hồng Đức năm học 2017-2018

30, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc thanh tra công tác quản lí chuyên môn cấp Bộ môn

12, Tháng 10, 2017
Page 10/74 <12...67891011121314...7374>