Quyết định về việc bổ sung Điều 9 của Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ trong Trường Đại học Hồng Đức ban hành kèm theo Quyết định 1399/QĐ-ĐHHĐ

24, Tháng 2, 2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học ở nước ngoài năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc thành lập các tổ chấm đồ án tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên ngành Kỹ thuật công trình hệ chính quy năm học 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, khóa 2014-2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo ngành giáo dục thể chất trong các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo ngành giáo dục thể chất trong các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo ngành giáo dục thể chất trong các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc điều động cán bộ.

24, Tháng 2, 2016

Triển khai chương trình rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghe nói với giáo viên cho các bộ công chức, viên chức năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH.

24, Tháng 2, 2016

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 01/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 02/2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ.

24, Tháng 2, 2016

Kế hoạch đào tạo cử nhân QTKD quốc tế, liên kết giữa Đại học Hồng Đức và Đại học công nghệ hoàng gia Rajamangala Thanyaburi, Thái Lan.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình dựa trên hồ sơ năng lực người học.

24, Tháng 2, 2016
Page 10/31 <12...67891011121314...3031>