Công văn về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong nhà trường.

15, Tháng 2, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 2, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng các học phần Giáo dục thể chất tự chọn đáp ứng yêu cầu năng lực người học".

30, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng các học phần Giáo dục thể chất tự chọn đáp ứng yêu cầu năng lực người học".

30, Tháng 1, 2019

Kế hoạch về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019.

23, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc khen thưởng.

23, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 4 năm 2018.

18, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019.

11, Tháng 1, 2019

Thông báo chương trình thực tập sinh chuyên ngành tại Nhật Bản năm 2019.

11, Tháng 1, 2019

Lịch thi học phần học kỳ 1, năm học 2018-2019 lớp trung cấp sp mầm non.

10, Tháng 1, 2019

Quyết đinh thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh năm 2019.

9, Tháng 1, 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019.

9, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh K10 (2017-2019) Đợt 2.

8, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục K10A, Khóa 2017-2019.

8, Tháng 1, 2019

Quyết đinh về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Hóa hữu cơ.

7, Tháng 1, 2019
Page 10/48 <12...67891011121314...4748>