Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

19, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo soạn thảo Đề án "Thành lập trường phổ thông Thực hành trực thuộc trường Đại học Hồng Đức"

14, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2016-2017, chuyên ngành Khoa học máy tính

14, Tháng 12, 2017

Công văn về việc đánh giá công tác CVHT học kỳ 1 và triển khai công tác CVHT học kỳ 2 năm học 2017-2018

14, Tháng 12, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thao Thể thao Quốc phòng HSSV năm học 2017-2018

12, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét CNTN đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 4 năm 2017

7, Tháng 12, 2017

Công văn về việc thông báo tuyển ứng viên học bổng Eramus Plus dành cho giảng viên ngành Toán và Vật Lý

7, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Hệ LT,VLVH, văn bằng đại học thứ 2, đợt II năm 2017

7, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2016-2018, chuyên ngành Thực vật học

6, Tháng 12, 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

6, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học tại trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học tại Trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc khen thưởng

5, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc khen thưởng

5, Tháng 12, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 11/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2017

5, Tháng 12, 2017
Page 10/77 <12...67891011121314...7677>