Công văn về việc chấn chỉnh nền nếp dạy và học đối với các chuyên ngành đào tạo sau đại học.

18, Tháng 12, 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

18, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục ở bậc mầm non tỉnh Thanh Hóa".

18, Tháng 12, 2018

Tổng hợp ý kiến đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên các hệ LT, VLVH, VB2 năm học 2018-2019.

17, Tháng 12, 2018

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh/Trao đổi văn hóa và trải nghiệm tại Nhật bản năm 2019.

14, Tháng 12, 2018

Công văn hướng dẫn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa".

13, Tháng 12, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 11/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2018.

10, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tình hình sử dụng thiết bị phục hồi chức năng và giường bệnh - Một số tồn tại và giải pháp".

7, Tháng 12, 2018

Kế hoạch trực tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Noel 2018 và tết Dương lịch 2019 tại Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 12, 2018

Danh mục các hoạt động văn - thể - mỹ năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài Cúp bóng đá CBVC-LĐ và HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài Cúp bóng đá CBVC-LĐ và HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Thông báo kết luận tại Hội nghị Giao ban công tác HSSV hệ chính quy học kỳ I, Năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2018-2020.

6, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019.

5, Tháng 12, 2018
Page 13/48 <12...91011121314151617...4748>