Quyết đinh thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh năm 2019.

9, Tháng 1, 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019.

9, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh K10 (2017-2019) Đợt 2.

8, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục K10A, Khóa 2017-2019.

8, Tháng 1, 2019

Quyết đinh về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Hóa hữu cơ.

7, Tháng 1, 2019

Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên các hệ LT, VLVH, VB2 năm học 2018-2019.

4, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức năm 2019.

4, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, khóa 2017-2019.

4, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, khóa 2017-2019.

4, Tháng 1, 2019

Sơ đồ chỗ ngồi Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018.

4, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2018

4, Tháng 1, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 12/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 01/2019.

3, Tháng 1, 2019

Báo cáo Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018.

3, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý hồ sơ học phần và tổ chức đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát triển năng lực người học.

3, Tháng 1, 2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020" và tổ chức cho người học ký cam kết chấp hành pháp luật về ANTT, ATGT, VSMT; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép

3, Tháng 1, 2019
Page 14/51 <12...101112131415161718...5051>