Công văn về việc tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và bồi dưỡng hạng giảng viên.

31, Tháng 5, 2019

Công văn về việc đăng ký công trình sáng tạo KH&CN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019.

31, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc công nhận Ban chấp hành lâm thời, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Hồng Đức.

31, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Hồng Đức.

31, Tháng 5, 2019

Kế hoạch về việc hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn (28/7/1929-28/7/2019).

31, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Đề án 844 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

30, Tháng 5, 2019

Kế hoạch về việcTổng kết công tác thực hành, thực tập năm học 2018-2019.

27, Tháng 5, 2019

Công văn về việc đánh giá công tác CVHT năm học 2018-2019 và triển khai công tác CVHT năm học 2019-2020.

27, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019.

24, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2019.

21, Tháng 5, 2019

Công văn về việc tổng kết và bình xét thi đua - khen thưởng năm học 2018-2019.

21, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị, cán bộ đầu mối, phục vụ để làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chất lượng CTĐT năm 2019.

21, Tháng 5, 2019

Công văn về việc xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 17, năm 2019.

20, Tháng 5, 2019

Ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Hồng Đức.

17, Tháng 5, 2019

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục K10C, khóa 2017-2019.

17, Tháng 5, 2019
Page 14/59 <12...101112131415161718...5859>