Quyết định về việc điều động cán bộ và sinh viên tham gia Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương".

3, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo "Giới thiệu, lựa chọn tài liệu phục vụ đào tạo giảng viên (ToT) nhằm xây dựng nguồn giảng viên, cố vấn tại địa phương và vùng để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp".

3, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2018-2019.

3, Tháng 5, 2019

Công văn về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2019 và phòng, chống tai nạn đuối nước cho HSSV hè năm 2019.

26, Tháng 4, 2019

Công văn về việc điều động CĐV dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc TW".

26, Tháng 4, 2019

Công văn về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu việc làm Tập đoàn Hồng Hải Foxcom.

23, Tháng 4, 2019

Công văn về việc đăng ký chuyên gia KH&CN của tỉnh.

23, Tháng 4, 2019

Công văn về việc hướng dẫn hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".

17, Tháng 4, 2019

Báo cáo tổng hợp ý kiến giải trình của Nhà trường tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên hệ chính quy năm học 2018-2019.

17, Tháng 4, 2019

Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học hệ chính quy năm học 2018-2019.

17, Tháng 4, 2019

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tiểu phẩm phòng chống tệ nạn xã hội và tuyên truyền viên giỏi năm học 2018-2019.

16, Tháng 4, 2019

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác đào tạo sau đại học.

16, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

16, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định ngoại trú của học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Hồng Đức.

8, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

8, Tháng 4, 2019
Page 16/59 <12...121314151617181920...5859>