Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

8, Tháng 4, 2019

Kế hoạch về việc Tham gia Diễn đàn và Triển lãm giáo dục Việt Nam tại CHDCND Lào.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Tổng hợp tình hoạt động trong tháng 3/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 4/2019.

5, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc quy định về mã số lớp, mã số sinh viên tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc Ban hành cấp và sử dụng thẻ học sinh, sinh viên, học viên tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Kế hoạch về việc Kiểm tra, nắm tình hình HSSV nội, ngoại trú - đợt 2, năm 2018-2019.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0 - Phát triển các dịch vụ thông minh tại Trường Đại học Hồng Đức".

4, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Cách mạng công nghiệp 4.0 - Phát triển các dịch vụ thông minh tại Trường Đại học Hồng Đức".

4, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Một số kết quả mới về công nghệ nhà thông minh".

3, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2019.

2, Tháng 4, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay cho LHS Lào năm 2019.

2, Tháng 4, 2019

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

1, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh K10 (2017-2019) - đợt 2.

1, Tháng 4, 2019
Page 17/59 <12...131415161718192021...5859>