Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người học hệ chính quy với lãnh đạo Nhà trường Năm học 2015-2016.

16, Tháng 12, 2015

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị Tuyên dương HSSV xuất sắc, giỏi Lần thứ XIX, năm học 2015-2016.

16, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015.

16, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2015 và Sơ kết 01 năm Chương trình phối hợp giữa Trường Đại học Hồng Đức và Công an tỉnh Thanh Hóa về" Công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào

16, Tháng 12, 2015

Kế hoạch Kiểm kê tài sản năm 2015.

16, Tháng 12, 2015

Công văn về việc bố trí, sắp xếp phòng làm việc, phòng học của các đơn vị đáp ứng yêu cầu di chuyển về Cơ sở chính trong giai đoạn 1.

11, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2016.

11, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành cấp cơ sở nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh.

11, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức".

11, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc tổ chức hội thảo cấp trường "Dạy và học học tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức".

11, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Ban thư ký xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ đối với của SV liên thông và văn bằng 2 hệ chính quy trúng tuyển kỳ thi tuyển sin

11, Tháng 12, 2015

Công văn về việc nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức

8, Tháng 12, 2015

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài" giai đoạn 2006-2015

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế

4, Tháng 12, 2015
Page 31/48 <12...272829303132333435...4748>