Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành cấp cơ sở nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh.

11, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức".

11, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc tổ chức hội thảo cấp trường "Dạy và học học tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức".

11, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Ban thư ký xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ đối với của SV liên thông và văn bằng 2 hệ chính quy trúng tuyển kỳ thi tuyển sin

11, Tháng 12, 2015

Công văn về việc nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức

8, Tháng 12, 2015

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài" giai đoạn 2006-2015

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án thành lập Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Thanh Hóa

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2015-2016

3, Tháng 12, 2015

Thông báo Về việc tuyển sinh khóa II chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) liên kết đào tạo với trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc

3, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu 6 bậc đối với ứng viên học bổng Eramus Plus

2, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc thực hiện bảo lưu kết quả học tập và chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên học liên thông đại học hệ chính quy

2, Tháng 12, 2015
Page 33/49 <12...293031323334353637...4849>