Công văn về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch dạy học năm học 2016-2017.

22, Tháng 3, 2016

Thông báo tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt - Anh Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2015-2016..

17, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc Ban hành Điều lệ cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ V.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo Tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác phát triển khoa học công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 2 năm 2016.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo kế hoạch đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học "Toán học giải tích và ứng dụng"

15, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Slogan - Trường Đại học Hồng Đức

15, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

15, Tháng 3, 2016

Công văn về việc chuẩn bị hồ sơ thanh tra

10, Tháng 3, 2016

Công văn về việc chấn chỉnh nề nếp trông giữ xe trong trường.

10, Tháng 3, 2016

Thông báo Kết luận của Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Thi tại buổi làm việc với Khoa Giáo dục Mầm Non.

10, Tháng 3, 2016

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Trường Đại học Hồng Đức.

10, Tháng 3, 2016

Quyết định về thanh tra việc thực hiện quy định về tổ chức thi, chấm thi

10, Tháng 3, 2016
Page 36/60 <12...323334353637383940...5960>