Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 3/2016

1, Tháng 3, 2016

Kế hoạch Tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh Nhiệm kỳ 2016-2021 tại Trường Đại học Hồng Đức.

1, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Tin học sinh viên năm học 2015-2016.

1, Tháng 3, 2016

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục trường, giai đoạn 2010-2015.

1, Tháng 3, 2016

Thông báo kết luận của Hiệu Trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2010-2015.

1, Tháng 3, 2016

Công văn về việc thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc bổ sung Điều 9 của Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ trong Trường Đại học Hồng Đức ban hành kèm theo Quyết định 1399/QĐ-ĐHHĐ

24, Tháng 2, 2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học ở nước ngoài năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc thành lập các tổ chấm đồ án tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên ngành Kỹ thuật công trình hệ chính quy năm học 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, khóa 2014-2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo ngành giáo dục thể chất trong các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo ngành giáo dục thể chất trong các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo ngành giáo dục thể chất trong các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc điều động cán bộ.

24, Tháng 2, 2016
Page 38/60 <12...343536373839404142...5960>