Triển khai chương trình rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghe nói với giáo viên cho các bộ công chức, viên chức năm 2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH.

24, Tháng 2, 2016

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 01/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 02/2016.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ.

24, Tháng 2, 2016

Kế hoạch đào tạo cử nhân QTKD quốc tế, liên kết giữa Đại học Hồng Đức và Đại học công nghệ hoàng gia Rajamangala Thanyaburi, Thái Lan.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình dựa trên hồ sơ năng lực người học.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình dựa trên hồ sơ năng lực người học"

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

24, Tháng 2, 2016

Quy định về việc đánh giá kết quả học Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh, sinh viên

24, Tháng 2, 2016

Báo Cáo kết quả đánh giá giám sát năm học 2015-2016.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 02/2016.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo lịch thi đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ VN cho học viên cao học.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo lịch thi đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ VN cho học viên cao học.

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng, khóa 2014-2016.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc Chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần tại Hoa Kỳ năm học 2017-2018.

24, Tháng 2, 2016
Page 39/60 <12...353637383940414243...5960>