Công văn về việc tham gia học lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo chức danh nghề nghiệp giảng viên.

2, Tháng 3, 2018

Công văn về việc đề xuất nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Việt Nhật-Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018.

2, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét CNTN đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2018.

2, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2018.

2, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo an toàn giao thông đối với người học năm 2018.

1, Tháng 3, 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018

28, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc ban hành "Quy định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm của Trường Đại học Hồng Đức"

28, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc ban hành "Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hồng Đức"

28, Tháng 2, 2018

Kế hoạch về việc đón tiếp và làm việc với trường THPT Năng Khiếu, Đại học Quốc gia Lào.

28, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

5, Tháng 2, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 01/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 02/2018.

5, Tháng 2, 2018

Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

5, Tháng 2, 2018

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

5, Tháng 2, 2018

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2019.

5, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ.

2, Tháng 2, 2018
Page 4/74 <12345678910...7374>