Thông báo về việc cử sinh viên tham dự Chương trình giới thiệu học bổng của Cơ quan trao đổi Hàn lâm CHLB Đức (DAAD).

10, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc thôi tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức.

10, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển hoạt động khoa học và công nghệ giữa Trường Đại học Hồng Đức và Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

10, Tháng 4, 2018

Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp.

6, Tháng 4, 2018

Công văn về việc tổ chức chương trình giới thiệu tuyển dụng thực tập sinh và sinh viên làm thêm của Tập đoàn FLC

6, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ

6, Tháng 4, 2018

Kế hoạch về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh dành cho GV THPT năm 2018 với Chuyên gia Anh ngữ Văn phòng Khu vực, ĐSQ Hoa Kỳ

5, Tháng 4, 2018

Tổng hợp về tình hình hoạt động trong tháng 03/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 4/2018.

5, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc chuẩn y mức cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với người học hình thức đào tạo chính quy năm học 2017-2018.

3, Tháng 4, 2018

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

3, Tháng 4, 2018

Công văn về việc báo cáo tình hình sử dụng phòng thí nghiệm trong hoạt động NCKH

3, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Trường Đại học Hồng Đức.

2, Tháng 4, 2018

Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm - Đại học Hồng Đức năm 2018.

28, Tháng 3, 2018

Công văn về việc xét cấp học bổng của Công ty TNHH New Hope năm 2018.

28, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại vùng đồi núi Bắc Trung Bộ"

28, Tháng 3, 2018
Page 4/77 <12345678910...7677>