Thông báo về việc phân công công tác trong Ban Giám hiệu

19, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc tiếp nhận và nhập học cho Lưu học sinh Lào năm học 2018-2019.

19, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc tiếp nhận, nhập học LHS Lào học chuyên ngành năm thứ nhất năm học 2018-2019 và bàn giao LHS Lào cho Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

19, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

19, Tháng 9, 2018

Báo cáo kết quả bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

14, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

13, Tháng 9, 2018

Phân công lãnh đạo Trường và Công đoàn dự, chỉ đạo Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động của các đơn vị trực thuộc trường năm học 2018-2019.

13, Tháng 9, 2018

Thông báo chương trình đào tạo quản lý và lãnh đạo trường Đại học (UNILEAD 2019)

13, Tháng 9, 2018

Công văn về việc xác định số người làm việc cho vị trí việc làm: Giáo vụ, công tác HSSV.

11, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

10, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc đăng bài trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc đăng ký hình thức thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 8/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2018.

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)

7, Tháng 9, 2018
Page 4/34 <12345678910...3334>