Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 11/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2017

5, Tháng 12, 2017

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về công tác quản lý học phần dùng chung trong toàn trường và điều phối phối việc giảng dạy

4, Tháng 12, 2017

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, khóa 2016-2018

29, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ

29, Tháng 11, 2017

Kế hoạch về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên nghe báo cáo thời sự Năm học 2017-2018

29, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2014-2016

29, Tháng 11, 2017

Thông báo kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2017 tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở

27, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2017-2018

27, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Công bố khoa học trên các Tạp chí quốc tế"

24, Tháng 11, 2017

Thông báo Tổ chức hội thảo khoa học "giải pháp công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn khu du lịch Sầm Sơn"

23, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Các hướng nghiên cứu vật liệu mới và tiềm năng ứng dụng trong thực tiễn"

22, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc cử công chức, viên chức tham gia khóa học tại Isarel năm 2017

16, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính ( hạng II)

16, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh K9A, khóa 2016- 2018.

16, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2017

16, Tháng 11, 2017
Page 4/70 <12345678910...6970>