Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Cách mạng công nghiệp 4.0 - Phát triển các dịch vụ thông minh tại Trường Đại học Hồng Đức".

4, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Một số kết quả mới về công nghệ nhà thông minh".

3, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2019.

2, Tháng 4, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay cho LHS Lào năm 2019.

2, Tháng 4, 2019

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

1, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh K10 (2017-2019) - đợt 2.

1, Tháng 4, 2019

Công văn về việc cung cấp số liệu giảng viên, sinh viên năm 2017,2018.

26, Tháng 3, 2019

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018-2019.

26, Tháng 3, 2019

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Anh - Việt - Mỹ trường Đại học Hồng Đức, năm học 2018-2019.

26, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ

26, Tháng 3, 2019

Công văn về việc giới thiệu danh sách Lưu HSSV Lào tiêu biểu năm 2018, 2019.

25, Tháng 3, 2019

Kế hoạch về việc Tổ chức cuộc thi Phòng ở kiểu mẫu trong các Khu nội trú năm học 2018-2019.

22, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc Thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Phòng ở kiểu mẫu trong các Khu nội trú năm học 2018-2019.

22, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

19, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Dạy học tiếng Anh định hướng biên phiên dịch".

19, Tháng 3, 2019
Page 4/45 <12345678910...4445>