Công văn về việc thực hiện BHYT đối với HSSV năm học 2015-2016

1, Tháng 9, 2015

Thông báo điều động bổ sung CBVC-ĐHHĐ tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng CNCV-LĐ toàn tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

1, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc phê duyệt mục tiêu chất lượng năm học 2015-2016 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Hồng Đức.

1, Tháng 9, 2015

Công văn về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy trình một cửa và ban hành mẫu đề nghị, yêu cầu thống nhất trong toàn trường

1, Tháng 9, 2015

Công văn về việc sưu tầm tư liệu, hiện vật trưng bày tại phòng truyền thống Nhà trường

26, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra sức khỏe thí sinh trúng tuyển nhập học hệ chính quy năm 2015 và Ban giúp việc Hội đồng.

26, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tiếp sinh trúng tuyển hệ chính quy năm 2015

26, Tháng 8, 2015

Kế hoạch tổ chức phổ biến, lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

25, Tháng 8, 2015

Công văn về việc xây dựng Chương trình khung đào tạo tiến sĩ

25, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2015.

25, Tháng 8, 2015

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

25, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc tham dự Hội thảo khoa học" Thanh Hóa - 70 năm phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng Tám (1945-2015).

25, Tháng 8, 2015

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2015 vào Trường Đại học Hồng Đức.

25, Tháng 8, 2015

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng nghề năm 2015

25, Tháng 8, 2015
Page 40/45 <12...3536373839404142434445>