Quyết định về việc ban hành "Nội quy tiếp công dân".

15, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo cấp trường

15, Tháng 10, 2015

Thông báo kê khai thông tin lao động hợp đồng.

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về Chương tình Học bổng YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ.

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc phối hợp xuất bản số Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức số đặc biệt.

15, Tháng 10, 2015

Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2010-2015

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc giao nhiệm vụ Ban xây dựng đề án mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

8, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH & CN cấp cơ sở năm học 2015-2016.

8, Tháng 10, 2015

Công văn về việc cung cấp các văn bản đăng ký hoạt động KH&CN

8, Tháng 10, 2015

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 9 và những nhiệm vụ chính trong tháng 10/2015.

8, Tháng 10, 2015

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo KH "Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên..."

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm vòng loại công trình tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ IV

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động Trường đại học Hồng Đức năm học 2015-2016.

8, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc ký HĐLV đối với viên chức được tuyển dụng năm 2014.

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

8, Tháng 10, 2015
Page 46/55 <12...424344454647484950...5455>