Quyết định về việc bổ nhiệm phó trưởng bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thôi giữ chức Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Khoa Kỹ thuật Công nghệ.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Tài chính - Thống kê, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Khoa học và công nghệ.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2015 và Ban thư ký cho đối tượng thuộc Đề án" Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài".

27, Tháng 11, 2015

Thông báo điều kiện văn bẳng và danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các môn học bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo sau đại học năm 2016

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng khoa Giáo dục thể chất.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo Sư năm 2015.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý.

27, Tháng 11, 2015

Công văn về việc góp ý văn bản quy định hoạt động KH&CN.

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Giải tích, Khoa Khoa học tự nhiên.

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Trưởng môn Giải tích Khoa Khoa học tự nhiên.

12, Tháng 11, 2015
Page 46/59 <12...424344454647484950...5859>