Kế hoạch lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy học phần và chất lượng quá trình đào tạo trước khi kết thúc khóa học thông qua người học năm học 2015-2016.

22, Tháng 10, 2015

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5.

22, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo chấm vòng chung kết công trình tham gia Cuộc thi "Ý tường sáng tạo" lần thứ IV

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2015-2016.

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15, Tháng 10, 2015

Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH.

15, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh.

15, Tháng 10, 2015

Công văn về việc Kiểm soát chi dự án trên 100 triệu.

15, Tháng 10, 2015

Quyết định việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên Dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2015-2016

15, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc ban hành "Nội quy tiếp công dân".

15, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo cấp trường

15, Tháng 10, 2015

Thông báo kê khai thông tin lao động hợp đồng.

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về Chương tình Học bổng YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ.

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc phối hợp xuất bản số Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức số đặc biệt.

15, Tháng 10, 2015

Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2010-2015

8, Tháng 10, 2015
Page 49/59 <12...454647484950515253...5859>