Hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác đối với giảng viên trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Giải pháp phòng, chống Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong sinh viên hiện nay".

28, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phòng, chống Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong sinh viên hiện nay".

28, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc giao kiêm nhiệm Phụ trách ban Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học hồng Đức

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban Hành chính - Hậu cần - Kỹ thuật, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc tái cơ cấu tổ chức, bộ máy Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2019-2020 (Đợt 2).

24, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc khảo sát tình hình việc làm của học sinh, sinh viên tốt nghiệp và Lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường, năm 2019.

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc chuẩn y mức cấp học bổng đối với sinh viên của 04 ngành đào tạo chất lượng cao (SP Toán học, SP Vật lý, SP Ngữ văn và SP Lịch sử) năm học 2019-2020.

22, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc chuẩn y mức cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy, năm học 2019-2020.

22, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1092-20/11/2019).

22, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc chuẩn y danh sách Ban cán sự lớp HSSV hệ chính quy năm học 2019 - 2020.

22, Tháng 10, 2019

Quy định về việc thực hiện chế độ nghỉ phép năm đối với viên chức và lao động hợp đồng trong trường Đại học Hồng Đức.

22, Tháng 10, 2019

Quy đinh về tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh cho trình độ đại học trở lên và tiêu chí đánh giá giảng viên có khả năng giao tiếp (học thuật) bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Hồng Đức.

22, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp Trường và cấp Bộ năm học 2019-2020.

21, Tháng 10, 2019
Page 5/58 <12345678910...5758>