Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo năm học 2020-2021

25, Tháng 11, 2020

Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo

25, Tháng 11, 2020

Ban hành Quy định thực hiện quy trình quản lý văn bản và xử lý công việc trên Hệ chương trình Quản lý Hồ sơ công việc tại Trường Đại học Hồng Đức

12, Tháng 11, 2020

Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai những nhiệm vụ chính trong tháng 11 năm 2020.

10, Tháng 11, 2020

Quyết định về việc khen thưởng Hội thi "Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn" năm 2020.

10, Tháng 11, 2020

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.

10, Tháng 11, 2020

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ.

3, Tháng 11, 2020

Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc năm học 2020-2021.

29, Tháng 10, 2020

Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức

29, Tháng 10, 2020

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Thư ký Hội thi "Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn" năm 2020.

29, Tháng 10, 2020

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên.

28, Tháng 10, 2020

Công văn về việc ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

22, Tháng 10, 2020

Quyết định mức cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên năm học 2020-2021.

12, Tháng 10, 2020

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

9, Tháng 10, 2020

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2020.

9, Tháng 10, 2020
Page 5/68 <12345678910...6768>