Báo cáo tổng kết công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

21, Tháng 6, 2019

Báo cáo kết quả triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong trường học năm 2019.

21, Tháng 6, 2019

Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020.

21, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức.

21, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai, đợt II năm 2019 (Kỳ thi ngày 18, 19/5/2019).

20, Tháng 6, 2019

Thông báo về việc bán phế liệu tận dụng từ tài sản thanh lý năm 2019

20, Tháng 6, 2019

Thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác HSSV ngoại trú năm học 2018-2019.

13, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019.

13, Tháng 6, 2019

Báo cáo tổng kết công tác học sinh, sinh viên ngoại trú năm học 2018 - 2019.

12, Tháng 6, 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

12, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc thành lập nhóm nghiên cứu khoa học

12, Tháng 6, 2019

Quyết định công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2019

11, Tháng 6, 2019

Kế hoạch về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận của Hội đồng GDQPAN Trung ương sau kiểm tra tại Trung tâm GDQPAN.

6, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục.

6, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học

6, Tháng 6, 2019
Page 5/52 <12345678910...5152>