Thông báo về việc triển khai chương trình dạy học tiếng Nhật định hướng thực tập sinh Nhật Bản.

Thông báo về việc triển khai chương trình dạy học tiếng Nhật định hướng thực tập sinh Nhật Bản.

31, Tháng 12, 2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Đào tạo Liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2, đợt 2 năm học 2020-2021.

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Đào tạo Liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2, đợt 2 năm học 2020-2021.

31, Tháng 12, 2020
Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2020

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2020

31, Tháng 12, 2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

29, Tháng 12, 2020
Công văn về việc trao học bổng tài trợ cho sinh viên năm học 2020-2021.

Công văn về việc trao học bổng tài trợ cho sinh viên năm học 2020-2021.

23, Tháng 12, 2020
Ban hành Nội quy thư viện trường Đại học Hồng Đức.

Ban hành Nội quy thư viện trường Đại học Hồng Đức.

23, Tháng 12, 2020
Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương sinh viên Xuất sắc. Giỏi năm học 2020-2021.

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương sinh viên Xuất sắc. Giỏi năm học 2020-2021.

14, Tháng 12, 2020
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

7, Tháng 12, 2020
Thông báo kết luận tại Hội nghị bàn giải pháp tổ chức đào tạo cho sinh viên Lào học đại học hệ liên thông chính quy, năm học 2020-2021.

Thông báo kết luận tại Hội nghị bàn giải pháp tổ chức đào tạo cho sinh viên Lào học đại học hệ liên thông chính quy, năm học 2020-2021.

2, Tháng 12, 2020
Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

1, Tháng 12, 2020
Thông báo về việc Tham dự Trận chung kết bóng đá và Kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào tại Trường Đại học Hồng Đức.

Thông báo về việc Tham dự Trận chung kết bóng đá và Kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào tại Trường Đại học Hồng Đức.

1, Tháng 12, 2020
Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 11/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2020.

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 11/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2020.

1, Tháng 12, 2020
Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo năm học 2020-2021

Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo năm học 2020-2021

25, Tháng 11, 2020
 Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo

Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo

25, Tháng 11, 2020
Ban hành Quy định thực hiện quy trình quản lý văn bản và xử lý công việc trên Hệ chương trình Quản lý Hồ sơ công việc tại Trường Đại học Hồng Đức

Ban hành Quy định thực hiện quy trình quản lý văn bản và xử lý công việc trên Hệ chương trình Quản lý Hồ sơ công việc tại Trường Đại học Hồng Đức

12, Tháng 11, 2020
Page 5/69 <12345678910...6869>