Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 - 2020, chuyên ngành Khoa học cây trồng

28, Tháng 11, 2019

Thông báo về việc triệu tập danh sách chính thức sinh viên tham dự khóa học "Đào tạo kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên năm cuối".

27, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý Toán.

25, Tháng 11, 2019

Công văn về việc tổ chức khóa học "Đào tạo kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên năm cuối".

25, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ Liên thông, Văn bằng 2 đợt tháng 11 năm 2019.

22, Tháng 11, 2019

Kế hoạch Thi và công nhận tốt nghiệp các lớp đại học hệ LT, VLVH, VB2, tháng 12 năm 2019.

22, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc ban hành Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

22, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

21, Tháng 11, 2019

Công văn về việc rà soát, báo cáo việc thực hiện biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu dạy học.

14, Tháng 11, 2019

Kế hoạch công tác Thanh tra, Kiểm tra năm học 2019-2020.

13, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 11, 2019

Kế hoạch hội thao Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

13, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2019-2020

13, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, Quản trị kinh doanh Khóa 2017-2019.

12, Tháng 11, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 10/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 11/2019.

11, Tháng 11, 2019
Page 5/60 <12345678910...5960>