Kế hoạch tiếp nhận Lưu học sinh Lào đợt 4 năm học 2017-2018

14, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2017-2018

13, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục, khóa 2016-2018

13, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức phục vụ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 tỉnh Thanh Hóa

8, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 tỉnh Thanh Hóa

8, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc quản trị, xây dựng website trang tiếng Anh các đơn vị

8, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018

8, Tháng 11, 2017

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

7, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc cử sinh viên tham dự Hội thảo giới thiệu học bổng du học Nhật bản GTN-STUDY

6, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc công nhận xét tuyển thí sinh nước CHDCND Lào học Cao học đợt 2 năm 2017

6, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp chính sách đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư ngoài NSNN phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025"

3, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập các Ban giúp việc Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp TCCN ngành SP Mầm non (K27,28,29) hệ chính quy năm 2017

3, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Ngành sư phạm Mầm Non (K27,28,29) hệ chính quy năm 2017

3, Tháng 11, 2017

Thông báo kế hoạch làm việc của HĐCDGS cơ sở Trường Đai học Hồng Đức

2, Tháng 11, 2017

Công văn về việc bổ sung thông tin hộ gia đình theo mẫu đối với HSSV chưa có mã số BHXH

2, Tháng 11, 2017
Page 5/70 <12345678910...6970>