Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên năm học 2015-2016

9, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2015.

9, Tháng 9, 2015

Công văn về việc đề nghị thu thẻ BHYT photo còn hạn sử dụng đến 31/12/2015 của thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2015.

9, Tháng 9, 2015

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2010-2015

9, Tháng 9, 2015

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần năm học 2015-2016.

9, Tháng 9, 2015

Công văn về việc nộp báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường.

7, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2016.

7, Tháng 9, 2015

Thông báo Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức phiên họp thứ 8, nhiệm kỳ 2011-2016.

7, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2015-2016.

7, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc đăng bài trên Tạp trí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm 2015.

7, Tháng 9, 2015

Quyết đinh về việc thành lập Ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016

3, Tháng 9, 2015

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi học phần năm học 2015-2016

3, Tháng 9, 2015

Kế hoạch Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016

3, Tháng 9, 2015

Thông báo về phân bổ phòng sinh hoạt tập thể sáng ngày 7/9/2015

3, Tháng 9, 2015

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 8 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2015.

3, Tháng 9, 2015
Page 51/58 <12...4849505152535455565758>