Quyết định về việc thành lập Ban tiếp sinh trúng tuyển hệ chính quy năm 2015

26, Tháng 8, 2015

Kế hoạch tổ chức phổ biến, lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

25, Tháng 8, 2015

Công văn về việc xây dựng Chương trình khung đào tạo tiến sĩ

25, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2015.

25, Tháng 8, 2015

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

25, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc tham dự Hội thảo khoa học" Thanh Hóa - 70 năm phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng Tám (1945-2015).

25, Tháng 8, 2015

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2015 vào Trường Đại học Hồng Đức.

25, Tháng 8, 2015

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng nghề năm 2015

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ kiểm soát tài liệu ISO các đơn vị trực thuộc

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban ISO

25, Tháng 8, 2015

Công văn về việc rà soát, bổ sung tài liệu phục vụ đào tạo, năm học 2015-2016

25, Tháng 8, 2015

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của CBGV triển khai trong năm học 2014-2015

25, Tháng 8, 2015

Công văn về việc xây dựng KHĐT tiến sĩ 2015-2019

18, Tháng 8, 2015
Page 54/59 <12...4950515253545556575859>