Quyết định về việc thành lập mới các Bộ môn trực thuộc Khoa lý luận chính trị-Luật.

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Luật khoa Lý luận chính trị-Luật

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2015.

13, Tháng 8, 2015

Công văn về việc chuẩn bị hồ sơ cho kiến tập, thực tập sư phạm năm học 2015-2016.

11, Tháng 8, 2015

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2015

11, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Trường Đại học Hồng Đức năm học 2015-2016.

7, Tháng 8, 2015

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016.

7, Tháng 8, 2015

Công văn về việc nâng bậc lương tháng 7,8,9/2015

7, Tháng 8, 2015

Công văn về việc soạn thảo chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc

7, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Đội văn nghệ CBVC-LĐ tham gia Hội diễn Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

4, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng CNVC-LĐ toàn tỉnh chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

4, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

3, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc dừng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

3, Tháng 8, 2015

Công văn về việc báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

31, Tháng 7, 2015
Page 55/58 <12...4849505152535455565758>