Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Rối loạn phát triển ở trẻ em - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

8, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học ''Công tác Giáo dục thể chất và các hoạt động Thể dục thể thao trong thời kỳ mới"

8, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Chương trình "Ngày hội việc làm trường Đại học Hồng Đức năm 2018".

7, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc bổ sung, thay thế cán bộ kiểm soát tài liệu ISO cấp trường và cấp đơn vị trực thuộc.

7, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học LT, VLVH, VB2, Cao đẳng nghề đợt II năm 2017.

6, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học LT, VLVH, VB2, Cao đẳng nghề đợt II năm 2017.

6, Tháng 3, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 02/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 3/2018.

5, Tháng 3, 2018

Công văn về việc tham gia học lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo chức danh nghề nghiệp giảng viên.

2, Tháng 3, 2018

Công văn về việc đề xuất nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Việt Nhật-Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018.

2, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét CNTN đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2018.

2, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2018.

2, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo an toàn giao thông đối với người học năm 2018.

1, Tháng 3, 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018

28, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc ban hành "Quy định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm của Trường Đại học Hồng Đức"

28, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc ban hành "Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hồng Đức"

28, Tháng 2, 2018
Page 6/77 <12345678910...7677>