Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 4 năm 2019.

12, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Địa lý học.

10, Tháng 12, 2019

Kế hoạch về việc Trực tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ Noel 2019 và Tết dương lịch 2020 tại Trường Đại học Hồng Đức.

6, Tháng 12, 2019

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức

6, Tháng 12, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 11/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2019.

6, Tháng 12, 2019

Kế hoạch về việc Trực tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ Noel 2019 và Tết dương lịch 2020 tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 -2020, chuyên ngành Kế toán (Đợt 1).

4, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 - 2020, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

4, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 - 2020, chuyên ngành Khoa học cây trồng

28, Tháng 11, 2019

Thông báo về việc triệu tập danh sách chính thức sinh viên tham dự khóa học "Đào tạo kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên năm cuối".

27, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý Toán.

25, Tháng 11, 2019

Công văn về việc tổ chức khóa học "Đào tạo kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên năm cuối".

25, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ Liên thông, Văn bằng 2 đợt tháng 11 năm 2019.

22, Tháng 11, 2019

Kế hoạch Thi và công nhận tốt nghiệp các lớp đại học hệ LT, VLVH, VB2, tháng 12 năm 2019.

22, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc ban hành Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

22, Tháng 11, 2019
Page 6/61 <12345678910...6061>