Kế hoạch về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên triển khai trong năm học 2018-2019

4, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên.

4, Tháng 9, 2019

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về việc thực hiện định mức giảng dạy của giảng viên năm học 2019-2020.

4, Tháng 9, 2019

Công văn về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người học 2019-2020.

3, Tháng 9, 2019

Công văn về việc giới thiệu thành phần tham gia Hội đồng về công tác SV; triển khai cho các lớp SV tổ chức Đại hội lớp và đăng ký thi đua năm học 2019-2020.

3, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức.

30, Tháng 8, 2019

Quyết định thôi nhiệm vụ Ủy viên trực Ban biên tập Website trường Đại học Hồng Đức.

30, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc thực hiện nề nếp làm việc, nề nếp dạy - học và đeo thẻ HSSV, phù hiệu CBGV khi đến trường.

29, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc điều động cán bộ và sinh viên tham gia đoàn tham quan trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác".

29, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc phòng chống cơn bão số 4.

29, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp các hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai - năm 2019.

29, Tháng 8, 2019

Lễ trao bàng tốt nghiệp hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai - năm 2019.

29, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc điều chuyển đơn vị công tác đối với các vị trí việc làm chuyên trách: Trợ lý giáo vụ; Trợ lý Công tác Học sinh, sinh viên và Hành chính khoa.

26, Tháng 8, 2019

Thông báo kết luận Hội nghị xác định các chức danh trợ lý của các đơn vị đào taọ năm học 2019-2020.

26, Tháng 8, 2019

Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về "Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021".

23, Tháng 8, 2019
Page 6/55 <12345678910...5455>