Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán.

6, Tháng 10, 2020

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ.

6, Tháng 10, 2020

Thông báo mức điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 vào Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 10, 2020

Thông báo về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm học 2020-2021.

1, Tháng 10, 2020

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2020-2021.

28, Tháng 9, 2020

Công văn về việc đôn đốc thực hiện luận văn thạc sĩ đối với các lớp cao học K12, khóa 2019-2021.

28, Tháng 9, 2020

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý sinh viên, công tác bảo đảm chất lượng cho trợ lý công tác sinh viên và Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy, năm học 2020-2021.

28, Tháng 9, 2020

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020.

22, Tháng 9, 2020

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

22, Tháng 9, 2020

Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 vào Trường Đại học Hồng Đức.

17, Tháng 9, 2020

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 8 và triển khai những nhiệm vụ chính trong tháng 9 năm 2020.

14, Tháng 9, 2020

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2020-2021.

11, Tháng 9, 2020

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học 2019-2020.

10, Tháng 9, 2020

Quyết định ban hành mức thu phí các dịch vụ nội trú Trường đại học Hồng Đức năm học 2020-2021

7, Tháng 9, 2020

Công văn về việc vận động CBVC-LĐ, người học hiến máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhận trong thời gian dịch bệnh Covid -19.

1, Tháng 9, 2020
Page 6/68 <12345678910...6768>