Kế hoạch về việc tổ chức giải bóng bàn CBVC&LĐ và HSSV trường Đại học Hồng Đức năm 2017-2018

11, Tháng 1, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức giải điền kinh HSSV trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018

11, Tháng 1, 2018

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2016.

10, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng thạc sĩ.

10, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý.

10, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh đợt II năm 2017

10, Tháng 1, 2018

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp Nhà trường, năm 2017.

10, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2016-2018, chuyên ngành Vật lý chất rắn.

10, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh K9B, khóa 2016-2018.

9, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2017.

9, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc điều chuyển thời gian các cuộc họp trong Lịch công tác tuần 24

8, Tháng 1, 2018

Báo cáo công tác đăng tải thông tin trên website nhà trường năm học 2016-2017 và 06 tháng cuối năm 2017

8, Tháng 1, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 12/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 01/2018.

5, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt II năm 2017

28, Tháng 12, 2017

Quy định về việc quản lý và sử dụng xe ô tô trong Trường Đại học Hồng Đức

27, Tháng 12, 2017
Page 6/74 <12345678910...7374>