Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai những nhiệm vụ chính trong tháng 11 năm 2020.

Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai những nhiệm vụ chính trong tháng 11 năm 2020.

10, Tháng 11, 2020
 Quyết định về việc khen thưởng Hội thi "Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn" năm 2020.

Quyết định về việc khen thưởng Hội thi "Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn" năm 2020.

10, Tháng 11, 2020
Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.

10, Tháng 11, 2020
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ.

3, Tháng 11, 2020
Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc năm học 2020-2021.

Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc năm học 2020-2021.

29, Tháng 10, 2020
 Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức

Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức

29, Tháng 10, 2020
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Thư ký Hội thi "Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn" năm 2020.

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Thư ký Hội thi "Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn" năm 2020.

29, Tháng 10, 2020
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên.

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên.

28, Tháng 10, 2020
Công văn về việc ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Công văn về việc ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

22, Tháng 10, 2020
Quyết định mức cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên năm học 2020-2021.

Quyết định mức cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên năm học 2020-2021.

12, Tháng 10, 2020
Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

9, Tháng 10, 2020
Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2020.

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2020.

9, Tháng 10, 2020
Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán.

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán.

6, Tháng 10, 2020
Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ.

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ.

6, Tháng 10, 2020
Thông báo mức điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 vào Trường Đại học Hồng Đức.

Thông báo mức điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 vào Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 10, 2020
Page 6/69 <12345678910...6869>