Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lí.

24, Tháng 6, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý.

24, Tháng 6, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Khoa học xã hội.

24, Tháng 6, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

24, Tháng 6, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

24, Tháng 6, 2015

Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Đề án 1928"Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường".

24, Tháng 6, 2015

Báo cáo tình hình hoạt động trong tháng 6 và những nhiệm vụ chính trong tháng 7/2015

24, Tháng 6, 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt II năm 2015.

24, Tháng 6, 2015

Thông báo về việc đón tiếp và làm việc với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

24, Tháng 6, 2015

Công văn về việc đăng kí chuyên gia đánh giá cho quỹ phát triển KH&CN Quốc gia.

24, Tháng 6, 2015

QĐ số 953/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

17, Tháng 6, 2015

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Thạc Sĩ đợt 1-2015.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 952/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 945/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDQP-AN đợt 1 năm 2015.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 935/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết Định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

17, Tháng 6, 2015
Page 60/61 <12...5152535455565758596061>