QĐ số 936/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2011-2016.

17, Tháng 6, 2015

QĐ 934/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc thôi giữa chức Ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011-2016.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 919/QĐ-ĐHHĐ, ngày 10/6/2015 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 946/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

17, Tháng 6, 2015

Thông báo số 113/TB-ĐHHĐ ngày 15/6/2015 về bổ sung lịch tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015-Cụm thi số 24

17, Tháng 6, 2015

CV số 108/ĐHHĐ-CĐ, ngày 13/6/2015 Về việc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, người nghèo, Người cao tuổi, xây dựng tượng đài Bà Triệu.

17, Tháng 6, 2015

BC số 33/BC-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Báo cáo kết quả vận hành QMS ISO năm học 2014-2015.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 925/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015

17, Tháng 6, 2015

Lịch công tác thi THPT quốc gia năm 2015( từ 02/4/đến 10/82015)

17, Tháng 6, 2015

TB số 111/TB-ĐHHĐ, ngày 10/6/2015 Thông báo về nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015- Cụm thi số 24.

17, Tháng 6, 2015

TB số 78-TB/ĐU, ngày 9/6/2015 Thông báo về việc nộp đảng phí tháng 4,5,6

17, Tháng 6, 2015

Lịch thi Tiếng Anh đầu ra theo chuẩn TOEIC đối với các sinh viên không chuyên ngữ

9, Tháng 6, 2015

QĐ số 916/QĐ-ĐHHĐ, ngày 9/6/2015 Quyết Định khen thưởng Cuộc thi Olypic Tiếng Anh HSSV toàn trường năm học 2014-2015.

9, Tháng 6, 2015

Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng các loại thiết bị phục vụ giảng dạy(ban hành kèm theo Quyết định 309/QĐ-ĐHHĐ, ngày 11/3/2014 cảu Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ)

9, Tháng 6, 2015

Quyết định trúng tuyển và danh sách trúng tuyển Thạc sĩ đợt 2 năm 2014

26, Tháng 12, 2014
Page 61/61 <12...5152535455565758596061>