Công văn về việc đăng kí chuyên gia đánh giá cho quỹ phát triển KH&CN Quốc gia.

24, Tháng 6, 2015

QĐ số 953/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

17, Tháng 6, 2015

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Thạc Sĩ đợt 1-2015.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 952/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 945/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDQP-AN đợt 1 năm 2015.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 935/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết Định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 936/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2011-2016.

17, Tháng 6, 2015

QĐ 934/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc thôi giữa chức Ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011-2016.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 919/QĐ-ĐHHĐ, ngày 10/6/2015 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 946/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

17, Tháng 6, 2015

Thông báo số 113/TB-ĐHHĐ ngày 15/6/2015 về bổ sung lịch tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015-Cụm thi số 24

17, Tháng 6, 2015

CV số 108/ĐHHĐ-CĐ, ngày 13/6/2015 Về việc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, người nghèo, Người cao tuổi, xây dựng tượng đài Bà Triệu.

17, Tháng 6, 2015

BC số 33/BC-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Báo cáo kết quả vận hành QMS ISO năm học 2014-2015.

17, Tháng 6, 2015

QĐ số 925/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015

17, Tháng 6, 2015

Lịch công tác thi THPT quốc gia năm 2015( từ 02/4/đến 10/82015)

17, Tháng 6, 2015
Page 67/68 <12...5859606162636465666768>