Kế hoạch đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần năm học 2015-2016.

9, Tháng 9, 2015

Công văn về việc nộp báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường.

7, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2016.

7, Tháng 9, 2015

Thông báo Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức phiên họp thứ 8, nhiệm kỳ 2011-2016.

7, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2015-2016.

7, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc đăng bài trên Tạp trí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm 2015.

7, Tháng 9, 2015

Quyết đinh về việc thành lập Ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016

3, Tháng 9, 2015

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi học phần năm học 2015-2016

3, Tháng 9, 2015

Kế hoạch Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016

3, Tháng 9, 2015

Thông báo về phân bổ phòng sinh hoạt tập thể sáng ngày 7/9/2015

3, Tháng 9, 2015

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 8 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2015.

3, Tháng 9, 2015

Công văn về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia trong chương trình phát triển vật lý đến năm 2020.

3, Tháng 9, 2015

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong Trường Đại học Hồng Đức

1, Tháng 9, 2015

Thông báo danh sách tổ chuyên trách giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển ĐH,CĐ hệ chính quy năm 2015.

1, Tháng 9, 2015

Công văn về việc thực hiện BHYT đối với HSSV năm học 2015-2016

1, Tháng 9, 2015
Page 68/74 <12...6465666768697071727374>