QĐ số 952/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

QĐ số 952/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

17, Tháng 6, 2015
 QĐ số 945/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDQP-AN đợt 1 năm 2015.

QĐ số 945/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDQP-AN đợt 1 năm 2015.

17, Tháng 6, 2015
QĐ số 935/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết Định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

QĐ số 935/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết Định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

17, Tháng 6, 2015
QĐ số 936/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2011-2016.

QĐ số 936/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2011-2016.

17, Tháng 6, 2015
 QĐ 934/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc thôi giữa chức Ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011-2016.

QĐ 934/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc thôi giữa chức Ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011-2016.

17, Tháng 6, 2015
QĐ số 919/QĐ-ĐHHĐ, ngày 10/6/2015 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

QĐ số 919/QĐ-ĐHHĐ, ngày 10/6/2015 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

17, Tháng 6, 2015
 QĐ số 946/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

QĐ số 946/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2015 về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

17, Tháng 6, 2015
Thông báo số 113/TB-ĐHHĐ ngày 15/6/2015 về bổ sung lịch tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015-Cụm thi số 24

Thông báo số 113/TB-ĐHHĐ ngày 15/6/2015 về bổ sung lịch tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015-Cụm thi số 24

17, Tháng 6, 2015
 CV số 108/ĐHHĐ-CĐ, ngày 13/6/2015 Về việc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, người nghèo, Người cao tuổi, xây dựng tượng đài Bà Triệu.

CV số 108/ĐHHĐ-CĐ, ngày 13/6/2015 Về việc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, người nghèo, Người cao tuổi, xây dựng tượng đài Bà Triệu.

17, Tháng 6, 2015
BC số 33/BC-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Báo cáo kết quả vận hành QMS ISO năm học 2014-2015.

BC số 33/BC-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Báo cáo kết quả vận hành QMS ISO năm học 2014-2015.

17, Tháng 6, 2015
QĐ số 925/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015

QĐ số 925/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/6/2015 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015

17, Tháng 6, 2015
 Lịch công tác thi THPT quốc gia năm 2015( từ 02/4/đến 10/82015)

Lịch công tác thi THPT quốc gia năm 2015( từ 02/4/đến 10/82015)

17, Tháng 6, 2015
 TB số 111/TB-ĐHHĐ, ngày 10/6/2015 Thông báo về nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015- Cụm thi số 24.

TB số 111/TB-ĐHHĐ, ngày 10/6/2015 Thông báo về nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015- Cụm thi số 24.

17, Tháng 6, 2015
TB số 78-TB/ĐU, ngày 9/6/2015 Thông báo về việc nộp đảng phí tháng 4,5,6

TB số 78-TB/ĐU, ngày 9/6/2015 Thông báo về việc nộp đảng phí tháng 4,5,6

17, Tháng 6, 2015
 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra theo chuẩn TOEIC đối với các sinh viên không chuyên ngữ

Lịch thi Tiếng Anh đầu ra theo chuẩn TOEIC đối với các sinh viên không chuyên ngữ

9, Tháng 6, 2015
Page 68/69 <12...5960616263646566676869>