Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH & CN cấp cơ sở năm học 2015-2016.

8, Tháng 10, 2015

Công văn về việc cung cấp các văn bản đăng ký hoạt động KH&CN

8, Tháng 10, 2015

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 9 và những nhiệm vụ chính trong tháng 10/2015.

8, Tháng 10, 2015

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo KH "Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên..."

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm vòng loại công trình tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ IV

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động Trường đại học Hồng Đức năm học 2015-2016.

8, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc ký HĐLV đối với viên chức được tuyển dụng năm 2014.

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ chế quản lý của Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Hồng Đức

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập các Tổ soạn thảo chương trình đào tạo.

1, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung chương trình đào tạo theo hướng phát huy năng lực và định hướng ứng dụng nghề nghiệp.

1, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Đội văn nghệ tham gia chương trình văn ngệ Chào mừng Lễ khai giảng năm học 2015-2016

29, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hợp tác Quốc tế giai đoạn 2010-2015.

29, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban dự án" Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm vật liệu điện tử, hóa-Sinh phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" tại Trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội Đồng xét CNTN đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 3 năm 2015

29, Tháng 9, 2015
Page 69/78 <12...656667686970717273...7778>