Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị, cán bộ đầu mối, phục vụ để làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chất lượng CTĐT năm 2019.

21, Tháng 5, 2019

Công văn về việc xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 17, năm 2019.

20, Tháng 5, 2019

Ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Hồng Đức.

17, Tháng 5, 2019

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục K10C, khóa 2017-2019.

17, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc công nhận thí sinh nước CHDCND Lào trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

17, Tháng 5, 2019

Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng năm học 2018-2019

14, Tháng 5, 2019

Quyết định ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức

13, Tháng 5, 2019

Báo cáo kết quả tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 năm 2019.

13, Tháng 5, 2019

Tổng kết công tác HSSV, năm học 2018-2019.

13, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

13, Tháng 5, 2019

Danh sách đề cử ứng viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 tại Trường Đại học Hồng Đức.

10, Tháng 5, 2019

Quyết đinh công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

9, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - khen thưởng và Ban Thư ký Hội đồng Thi đua- khen thưởng Trường Đại học Hồng Đức.

9, Tháng 5, 2019

Công văn về việc nộp luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp.

9, Tháng 5, 2019
Page 7/51 <12345678910...5051>