Quy trình bổ sung cập nhật giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ chương trình đào tạo

4, Tháng 10, 2017

Công văn về việc triển khai biên soạn TLDH năm học 2017-2018

4, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

4, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho Phó Hiệu trưởng

4, Tháng 10, 2017

Công văn về việc gặp mặt lớp trưởng, bí thư lâm thời các lớp sinh viên năm thứ nhất

4, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về Công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Hồng Đức

4, Tháng 10, 2017

Tổng kết công tác kiến tập, thực tập sư phạm năm học 2016-2017 & nhiệm vụ năm học 2017-2018

4, Tháng 10, 2017

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2017-2018

4, Tháng 10, 2017

Kế hoạch hoạt động Hợp tác quốc tế năm học 2017-2018

3, Tháng 10, 2017

Thông báo kê khai thông tin lao động hợp đồng

2, Tháng 10, 2017

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018

2, Tháng 10, 2017

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần năm học 2017-2018

2, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2017

2, Tháng 10, 2017

Công văn hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2017-2018

2, Tháng 10, 2017

Thông báo về trang phục, thời gian và vị trí chỗ ngồi tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

22, Tháng 9, 2017
Page 7/70 <12345678910...6970>