Công văn về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017.

27, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2016-2018, chuyên ngành Toán giải tích

27, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2016-2018, chuyên ngành Phương pháp toán cơ sở cấp

27, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc khen thưởng

25, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án "Đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm về CNTT, phần mềm hỗ trợ đào tạo, học tập, quản lý tại Trường Đại học hồng Đức"

25, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2017

22, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2016-2018, chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý toán

21, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thưởng cho giải Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV Năm học 2017-2018

19, Tháng 12, 2017

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

19, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo soạn thảo Đề án "Thành lập trường phổ thông Thực hành trực thuộc trường Đại học Hồng Đức"

14, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2016-2017, chuyên ngành Khoa học máy tính

14, Tháng 12, 2017

Công văn về việc đánh giá công tác CVHT học kỳ 1 và triển khai công tác CVHT học kỳ 2 năm học 2017-2018

14, Tháng 12, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thao Thể thao Quốc phòng HSSV năm học 2017-2018

12, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét CNTN đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 4 năm 2017

7, Tháng 12, 2017

Công văn về việc thông báo tuyển ứng viên học bổng Eramus Plus dành cho giảng viên ngành Toán và Vật Lý

7, Tháng 12, 2017
Page 7/74 <12345678910...7374>