Thông báo về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm học 2020-2021.

Thông báo về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm học 2020-2021.

1, Tháng 10, 2020
Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2020-2021.

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2020-2021.

28, Tháng 9, 2020
Công văn về việc đôn đốc thực hiện luận văn thạc sĩ đối với các lớp cao học K12, khóa 2019-2021.

Công văn về việc đôn đốc thực hiện luận văn thạc sĩ đối với các lớp cao học K12, khóa 2019-2021.

28, Tháng 9, 2020
Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý sinh viên, công tác bảo đảm chất lượng cho trợ lý công tác sinh viên và Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy, năm học 2020-2021.

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý sinh viên, công tác bảo đảm chất lượng cho trợ lý công tác sinh viên và Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy, năm học 2020-2021.

28, Tháng 9, 2020
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020.

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020.

22, Tháng 9, 2020
Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

22, Tháng 9, 2020
Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 vào Trường Đại học Hồng Đức.

Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020 vào Trường Đại học Hồng Đức.

17, Tháng 9, 2020
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 8 và triển khai những nhiệm vụ chính trong tháng 9 năm 2020.

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 8 và triển khai những nhiệm vụ chính trong tháng 9 năm 2020.

14, Tháng 9, 2020
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2020-2021.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2020-2021.

11, Tháng 9, 2020
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học 2019-2020.

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học 2019-2020.

10, Tháng 9, 2020
Quyết định ban hành mức thu phí các dịch vụ nội trú Trường đại học Hồng Đức năm học 2020-2021

Quyết định ban hành mức thu phí các dịch vụ nội trú Trường đại học Hồng Đức năm học 2020-2021

7, Tháng 9, 2020
Công văn về việc vận động CBVC-LĐ, người học hiến máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhận trong thời gian dịch bệnh Covid -19.

Công văn về việc vận động CBVC-LĐ, người học hiến máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhận trong thời gian dịch bệnh Covid -19.

1, Tháng 9, 2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo LT, VLVH, VB đại học thứ 2, đợt tháng 8 năm 2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo LT, VLVH, VB đại học thứ 2, đợt tháng 8 năm 2020

28, Tháng 8, 2020
Thông báo trúng tuyển các ngành trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy.

Thông báo trúng tuyển các ngành trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy.

26, Tháng 8, 2020
 Quyết định về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng sách phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức

Quyết định về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng sách phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức

24, Tháng 8, 2020
Page 7/69 <12345678910...6869>