Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 11/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2018.

10, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tình hình sử dụng thiết bị phục hồi chức năng và giường bệnh - Một số tồn tại và giải pháp".

7, Tháng 12, 2018

Kế hoạch trực tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Noel 2018 và tết Dương lịch 2019 tại Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 12, 2018

Danh mục các hoạt động văn - thể - mỹ năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài Cúp bóng đá CBVC-LĐ và HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài Cúp bóng đá CBVC-LĐ và HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Thông báo kết luận tại Hội nghị Giao ban công tác HSSV hệ chính quy học kỳ I, Năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2018-2020.

6, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019.

5, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0".

5, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0".

5, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019.

5, Tháng 12, 2018

Thông báo tuyển sinh chương trình G-STEP của Trường Gachon, Hàn Quốc.

29, Tháng 11, 2018

Công văn về việc đề xuất tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

28, Tháng 11, 2018

Kế hoạch về việc Tổ chức quản lý, đào tạo LHS Lào liên thông và thạc sĩ nhập học tiếng Việt năm học 2018-2019.

27, Tháng 11, 2018
Page 7/42 <12345678910...4142>