Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo LT, VLVH, VB đại học thứ 2, đợt tháng 8 năm 2020

28, Tháng 8, 2020

Thông báo trúng tuyển các ngành trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy.

26, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng sách phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức

24, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019-2023

24, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2019-2023.

24, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019-2020.

24, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc thành lập bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật việc chuyển đổi từ thủ tục hành chính trên môi trường giấy sang thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

5, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc ban hành Quy định Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức.

27, Tháng 7, 2020

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020.

24, Tháng 7, 2020

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2020.

17, Tháng 7, 2020

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 6/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 7/2020.

9, Tháng 7, 2020

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2020.

8, Tháng 7, 2020

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt.

2, Tháng 7, 2020

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021.

30, Tháng 6, 2020
Page 7/68 <12345678910...6768>