Công văn về việc triển khai cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo lần thứ V"

23, Tháng 3, 2016

Công văn về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 3 và tháng 4 năm 2016.

22, Tháng 3, 2016

Báo Cáo tổng hợp ý kiến đối thoại cấp khoa Năm học 2015-2016.

22, Tháng 3, 2016

Công văn về việc tuyển dụng sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Isarel.

22, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Slogan - Trường Đại học Hồng Đức.

22, Tháng 3, 2016

Công văn về việc nâng bậc lương 3, 4/2016.

22, Tháng 3, 2016

Công văn về việc nâng bậc lương 3, 4/2016.

22, Tháng 3, 2016

Công văn về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch dạy học năm học 2016-2017.

22, Tháng 3, 2016

Thông báo tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt - Anh Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2015-2016..

17, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc Ban hành Điều lệ cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ V.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo Tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác phát triển khoa học công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 2 năm 2016.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo kế hoạch đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học "Toán học giải tích và ứng dụng"

15, Tháng 3, 2016
Page 7/31 <12345678910...3031>