Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học Toàn quốc "Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc".

25, Tháng 2, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam, khóa 2017-2019.

21, Tháng 2, 2019

Quyết đinh về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt, khóa 2017-2019.

21, Tháng 2, 2019

Công văn về việc điều động sinh viên tham gia Lễ ra quân huấn luyện LLVT năm 2019 của Bộ CHQS Tỉnh.

19, Tháng 2, 2019

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

19, Tháng 2, 2019

Báo cáo kết quả tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh,sinh viên (HSSV) trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2019 và quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018.

18, Tháng 2, 2019

Báo cáo tổng hợp tình hình HSSV trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

18, Tháng 2, 2019

Công văn về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong nhà trường.

15, Tháng 2, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 2, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng các học phần Giáo dục thể chất tự chọn đáp ứng yêu cầu năng lực người học".

30, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng các học phần Giáo dục thể chất tự chọn đáp ứng yêu cầu năng lực người học".

30, Tháng 1, 2019

Kế hoạch về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019.

23, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc khen thưởng.

23, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 4 năm 2018.

18, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019.

11, Tháng 1, 2019
Page 7/45 <12345678910...4445>