Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Slogan - Trường Đại học Hồng Đức

15, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

15, Tháng 3, 2016

Công văn về việc chuẩn bị hồ sơ thanh tra

10, Tháng 3, 2016

Công văn về việc chấn chỉnh nề nếp trông giữ xe trong trường.

10, Tháng 3, 2016

Thông báo Kết luận của Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Thi tại buổi làm việc với Khoa Giáo dục Mầm Non.

10, Tháng 3, 2016

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Trường Đại học Hồng Đức.

10, Tháng 3, 2016

Quyết định về thanh tra việc thực hiện quy định về tổ chức thi, chấm thi

10, Tháng 3, 2016

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT- BQP- BGDDT- BLĐTBXH.

10, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc đối chiếu thuế thu nhập cá nhân năm 2015.

10, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội".

10, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội".

10, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc tổ chức và thể lệ cuộc thi Sáng tác slogan-Trường Đại học Hồng Đức.

10, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017.

8, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc công nhận học viên đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 khung châu Âu).

8, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích, khóa 2014-2016.

8, Tháng 3, 2016
Page 8/31 <12...456789101112...3031>