Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Hệ LT,VLVH, văn bằng đại học thứ 2, đợt II năm 2017

7, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2016-2018, chuyên ngành Thực vật học

6, Tháng 12, 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

6, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học tại trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học tại Trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc khen thưởng

5, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc khen thưởng

5, Tháng 12, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 11/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2017

5, Tháng 12, 2017

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về công tác quản lý học phần dùng chung trong toàn trường và điều phối phối việc giảng dạy

4, Tháng 12, 2017

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, khóa 2016-2018

29, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ

29, Tháng 11, 2017

Kế hoạch về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên nghe báo cáo thời sự Năm học 2017-2018

29, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2014-2016

29, Tháng 11, 2017

Thông báo kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2017 tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở

27, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2017-2018

27, Tháng 11, 2017
Page 8/74 <12...456789101112...7374>