Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

19, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tư vấn tuyển sinh tham gia "Ngày Hội tư vấn tuyển sinh 2018" cùng Báo Tuổi trẻ tại tỉnh Thanh Hóa

19, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dạy học Tiếng Việt tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào năm học 2017-2018.

19, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo

18, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học " Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo nhóm ngành đáp ứng nhu cầu xã hội"

18, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học các học phần đào tạo sinh viên ngành Giáo dục mầm non theo định hướng phát triển năng lực người học"

18, Tháng 1, 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ 2, đại học liên thông và vừa làm vừa học năm 2018.

11, Tháng 1, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức giải bóng bàn CBVC&LĐ và HSSV trường Đại học Hồng Đức năm 2017-2018

11, Tháng 1, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức giải điền kinh HSSV trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018

11, Tháng 1, 2018

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2016.

10, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng thạc sĩ.

10, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý.

10, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh đợt II năm 2017

10, Tháng 1, 2018

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp Nhà trường, năm 2017.

10, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2016-2018, chuyên ngành Vật lý chất rắn.

10, Tháng 1, 2018
Page 8/77 <12...456789101112...7677>