Quyết định về việc giao kiêm nhiệm Phụ trách ban Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học hồng Đức

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban Hành chính - Hậu cần - Kỹ thuật, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc tái cơ cấu tổ chức, bộ máy Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2019-2020 (Đợt 2).

24, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc khảo sát tình hình việc làm của học sinh, sinh viên tốt nghiệp và Lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường, năm 2019.

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc chuẩn y mức cấp học bổng đối với sinh viên của 04 ngành đào tạo chất lượng cao (SP Toán học, SP Vật lý, SP Ngữ văn và SP Lịch sử) năm học 2019-2020.

22, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc chuẩn y mức cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy, năm học 2019-2020.

22, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1092-20/11/2019).

22, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc chuẩn y danh sách Ban cán sự lớp HSSV hệ chính quy năm học 2019 - 2020.

22, Tháng 10, 2019

Quy định về việc thực hiện chế độ nghỉ phép năm đối với viên chức và lao động hợp đồng trong trường Đại học Hồng Đức.

22, Tháng 10, 2019

Quy đinh về tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh cho trình độ đại học trở lên và tiêu chí đánh giá giảng viên có khả năng giao tiếp (học thuật) bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Hồng Đức.

22, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp Trường và cấp Bộ năm học 2019-2020.

21, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2019-2020 (đợt 1).

21, Tháng 10, 2019

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi học phần năm học 2019-2020.

17, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến của người học đối với dịch vụ giáo dục công, chất lượng hoạt động giảng dạy và quá trình đào tạo của trường Đại học Hồng Đức.

15, Tháng 10, 2019
Page 8/61 <12...456789101112...6061>