Công văn về việc xây dựng kế hoạch đi học sau đại học năm 2019.

26, Tháng 11, 2018

Kế hoạch Hội thao Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên Năm học 2018-2019.

23, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ trọng tài Hội thao Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

23, Tháng 11, 2018

Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra công tác pháp chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp tại Trường Đại học Hồng Đức.

21, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018.

21, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019.

16, Tháng 11, 2018

Kế hoạch về việc kiểm tra, nắm bắt tình hình HSSV nội, ngoại trú - Đợt 1 năm học 2018-2019.

14, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

14, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

14, Tháng 11, 2018

Quyết định bổ sung thành viên Ban biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức.

14, Tháng 11, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên các hệ LT, VLVH, VB2, năm học 2018-2019.

7, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

7, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc thành lập Đoàn Bóng đá tham gia Giải bóng đá Cụm thi đua 12 Chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 10/11/2018).

7, Tháng 11, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 10/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 11/2018.

7, Tháng 11, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Một số hướng nghiên cứu mới của Hóa học hữu cơ".

7, Tháng 11, 2018
Page 8/42 <12...456789101112...4142>