Về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2017-2018

13, Tháng 9, 2017

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường

13, Tháng 9, 2017

Công văn về việc bổ sung tư liệu, hiện vật trưng bày Phòng truyền thống của nhà trường

13, Tháng 9, 2017

về việc thành lập BanQuyết định tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ các trường đại học địa phương và Tọa đàm chiến lược phát triển trường đại học địa phương

13, Tháng 9, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, giảng dạy về chủ đề Di sản văn hóa xứ thanh trong bối cảnh hiện nay"

8, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tiếp sinh Lưu học sinh Lào năm học 2017-2018

8, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc thành lập Đội văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

8, Tháng 9, 2017

Thông báo về công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Hồng Đức (24/9/1997-24/9/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hang Nhất

8, Tháng 9, 2017

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động HTQT năm 2016-2017 và Kế hoạch HTQT năm học 2017-2018

7, Tháng 9, 2017

Thông báo lịch thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt tập thể Năm học 2017-2018

6, Tháng 9, 2017

Thông báo về việc Tổ chức Triển lãm giáo dục Mỹ bậc sau đại học

6, Tháng 9, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 8/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2017

6, Tháng 9, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Dạy học ngoại ngữ theo hướng phát huy năng lực người học" và tổ chức Hội thi Olympic Ngoại ngữ

5, Tháng 9, 2017

Thông báo kết luận buổi làm việc với Chuyên gia Anh ngữ, Văn phòng Tiếng Anh Khu vực, Đại sứ Quán Hoa kỳ

1, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc phê duyệt mục tiêu chất lượng năm học 2017 - 2018 của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Hồng Đức

1, Tháng 9, 2017
Page 9/70 <12...5678910111213...6970>