Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng các hệ thống tự động hóa trong thời đại 4.0"

2, Tháng 6, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

29, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc sử dụng các phòng học phục vụ Thi tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bàng thứ hai, ngày thi 30,31/5/2020.

26, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2019-2020

25, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Người mẫu Sinh viên Việt Nam 2020" qua ảnh

22, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa phổ thông mới bậc Tiểu học".

20, Tháng 5, 2020

Quyết định về việc ban hành " Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hồng Đức".

19, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa mới".

13, Tháng 5, 2020

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 3, tháng 4/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2020.

12, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2020 (Thay thế thông báo số 41/TB-ĐHHĐ ngày 03/4/2020).

12, Tháng 5, 2020

Thông báo lich thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

20, Tháng 4, 2020

QĐ số 294/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/3/2020 về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 - 2020, chuyên ngành Vật lý chất rắn.

15, Tháng 4, 2020

Công văn triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

15, Tháng 4, 2020

Công văn về việc tổng kết 05 năm thực hiện quyết định số 1501/QĐ-TTg.

27, Tháng 3, 2020

Công văn về việc cập nhật thông tin sinh viên.

27, Tháng 3, 2020
Page 9/68 <12...5678910111213...6768>