Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành phương pháp toán sơ cấp, khóa 2014-2016.

8, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Giải pháp phát huy giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và hội nhập quốc tế".

4, Tháng 3, 2016

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp phát huy giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"

4, Tháng 3, 2016

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 02 năm 2016.

4, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016

4, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên đi học tiếng Anh, rèn luyện và nâng cao kỹ năng cho cán bộ công chức, viên chức năm 2016.

4, Tháng 3, 2016

Công văn về việc đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại sau đánh giám sát.

4, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc phân phòng sinh hoạt tập thể sáng ngày 07/3/2016.

2, Tháng 3, 2016

Công văn về việc đề nghị tập hợp, cung cấp hồ sơ minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường.

1, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 3/2016

1, Tháng 3, 2016

Kế hoạch Tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh Nhiệm kỳ 2016-2021 tại Trường Đại học Hồng Đức.

1, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Tin học sinh viên năm học 2015-2016.

1, Tháng 3, 2016

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục trường, giai đoạn 2010-2015.

1, Tháng 3, 2016

Thông báo kết luận của Hiệu Trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2010-2015.

1, Tháng 3, 2016

Công văn về việc thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2016.

24, Tháng 2, 2016
Page 9/31 <12...5678910111213...3031>