Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Đại số và lý thuyết số K11, khóa 2018-2020.

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Đại số và lý thuyết số K11, khóa 2018-2020.

26, Tháng 6, 2020
Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

25, Tháng 6, 2020
Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Quản lý giáo dục K11B.

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Quản lý giáo dục K11B.

23, Tháng 6, 2020
Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Quản lý giáo dục K11B.

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Quản lý giáo dục K11B.

23, Tháng 6, 2020
Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Ngày đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2020

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Ngày đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2020

22, Tháng 6, 2020
Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học năm học 2019-2020.

Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học năm học 2019-2020.

22, Tháng 6, 2020
Báo cáo tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học năm học 2019-2020.

Báo cáo tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học năm học 2019-2020.

22, Tháng 6, 2020
Thông báo về việc khen thưởng sinh viên thực hiện đề tài NCKH đạt giải các cấp

Thông báo về việc khen thưởng sinh viên thực hiện đề tài NCKH đạt giải các cấp

22, Tháng 6, 2020
 Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Lý luận và PPHD bộ môn Văn - Tiếng Việt.

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018-2020, chuyên ngành Lý luận và PPHD bộ môn Văn - Tiếng Việt.

19, Tháng 6, 2020
Thông báo kết luận của Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền tại Hội nghị bàn về đào tạo 3 ngành đại học sư phạm chất lượng cao

Thông báo kết luận của Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền tại Hội nghị bàn về đào tạo 3 ngành đại học sư phạm chất lượng cao

11, Tháng 6, 2020
 Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 5/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2020

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 5/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2020

8, Tháng 6, 2020
Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

3, Tháng 6, 2020
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng các hệ thống tự động hóa trong thời đại 4.0"

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng các hệ thống tự động hóa trong thời đại 4.0"

2, Tháng 6, 2020
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

29, Tháng 5, 2020
Thông báo về việc sử dụng các phòng học phục vụ Thi tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bàng thứ hai, ngày thi 30,31/5/2020.

Thông báo về việc sử dụng các phòng học phục vụ Thi tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bàng thứ hai, ngày thi 30,31/5/2020.

26, Tháng 5, 2020
Page 9/69 <12...5678910111213...6869>