Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Hệ liên thông, Vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2 (LT, VLVH, VB2) Đợt III năm học 2019.

9, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán K10 (2017-2019).

9, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc giao nhiệm vụ Cố vấn học tập năm học 2019-2020.

6, Tháng 9, 2019

Thông báo về việc tham dự Triển lãm giáo dục Mỹ bậc sau đại học.

6, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

6, Tháng 9, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 8/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2019.

5, Tháng 9, 2019

Kế hoạch về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên triển khai trong năm học 2018-2019

4, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên.

4, Tháng 9, 2019

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về việc thực hiện định mức giảng dạy của giảng viên năm học 2019-2020.

4, Tháng 9, 2019

Kế hoạch về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên triển khai trong năm học 2018-2019

4, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên.

4, Tháng 9, 2019

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về việc thực hiện định mức giảng dạy của giảng viên năm học 2019-2020.

4, Tháng 9, 2019

Công văn về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người học 2019-2020.

3, Tháng 9, 2019

Công văn về việc giới thiệu thành phần tham gia Hội đồng về công tác SV; triển khai cho các lớp SV tổ chức Đại hội lớp và đăng ký thi đua năm học 2019-2020.

3, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức.

30, Tháng 8, 2019
Page 9/59 <12...5678910111213...5859>