Quyết định về việc điều chuyển đơn vị công tác đối với các vị trí việc làm chuyên trách: Trợ lý giáo vụ; Trợ lý Công tác Học sinh, sinh viên và Hành chính khoa.

26, Tháng 8, 2019

Thông báo kết luận Hội nghị xác định các chức danh trợ lý của các đơn vị đào taọ năm học 2019-2020.

26, Tháng 8, 2019

Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về "Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021".

23, Tháng 8, 2019

Công văn về việc điều động cán bộ, sinh viên tham gia trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác".

23, Tháng 8, 2019

Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2019 - 2020 cho HSSV.

23, Tháng 8, 2019

Công văn về việc thông báo tình hình hoạt động của Website và trang Web các đơn vị trực thuộc.

19, Tháng 8, 2019

Phân công nhiệm vụ và quy định Ban tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học hệ chính quy năm 2019.

19, Tháng 8, 2019

Công văn về việc hướng dẫn mức thu BHYT và thu thẻ BHYT photo thuộc đối tượng khác đối với HSSV năm học 2019-2020.

19, Tháng 8, 2019

Công văn về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng lũ lụt tại tỉnh Thanh Hóa.

19, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc tăng cường quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa HSSV tham gia tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự.

13, Tháng 8, 2019

Hướng dẫn về việc thành lập Hội đồng Khoa, nhiệm kỳ 2019

13, Tháng 8, 2019

Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 6, tháng 7 và triển khai nhiệm trọng tâm công tác tháng 8 năm 2019.

13, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên Học kỳ II năm học 2018-2019.

13, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên Học kỳ II năm học 2018-2019.

13, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2019 vào Trường Đại học Hồng Đức.

9, Tháng 8, 2019
Page 9/58 <12...5678910111213...5758>