Quyết định thành lập Đoàn cán bộ, Sinh viên tham dự Techfest vùng Đồng bằng Sông Hồng va Trung Du miền núi phía Bắc năm 2019.

15, Tháng 10, 2019

Công văn về việc điều động sinh viên tham gia Chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu, gặp gỡ điển hình tiên tiến đại biểu các dân tộc thiểu số.

11, Tháng 10, 2019

Công văn về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

11, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện chương trình phối hợp số 210/CTrPH-CAT-ĐHHĐ ngày 01/10/2014

10, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức buổi giao lưu giáo dục truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào cho cán bộ, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (30/10/1949-30/10/2019

10, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc đánh giá chương trình đào tạo năm học 2019-2020.

10, Tháng 10, 2019

Công văn về việc điều động CB và SV tham gia Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019.

10, Tháng 10, 2019

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 9/2019.

10, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm, thu nhập của sinh viên tốt nghiệp và lấy ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường , năm 2019.

10, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc điều động sinh viên tham gia Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019.

10, Tháng 10, 2019

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

9, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025.

8, Tháng 10, 2019

Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp Mùa đông, áp dụng từ ngày 14/10/2019 đến ngày 12/4/2020.

7, Tháng 10, 2019

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Hồng Đức năm học 2019-2020.

4, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban sửa đổi Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

4, Tháng 10, 2019
Page 9/61 <12...5678910111213...6061>