Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý hồ sơ học phần và tổ chức đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát triển năng lực người học.

3, Tháng 1, 2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020" và tổ chức cho người học ký cam kết chấp hành pháp luật về ANTT, ATGT, VSMT; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép

3, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Toàn quốc "Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc".

3, Tháng 1, 2019

Báo cáo Tổng hợp ý kiến giải trình của Nhà trường tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên các hệ LT, VLVH, VB2, năm học 2018-2019.

3, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Thực vật học.

3, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc chuẩn y Ban cán sự các lớp cao học K11 đợt 2, khóa 2018-2020.

2, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá trình độ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho học viên cao học.

2, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2018.

2, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 đợt II năm 2018.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2018.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

28, Tháng 12, 2018

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2017.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thưởng cho giải Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV năm học 2018-2019.

25, Tháng 12, 2018
Page 9/45 <12...5678910111213...4445>