Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Công bố khoa học trên các Tạp chí quốc tế"

24, Tháng 11, 2017

Thông báo Tổ chức hội thảo khoa học "giải pháp công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn khu du lịch Sầm Sơn"

23, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Các hướng nghiên cứu vật liệu mới và tiềm năng ứng dụng trong thực tiễn"

22, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc cử công chức, viên chức tham gia khóa học tại Isarel năm 2017

16, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính ( hạng II)

16, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh K9A, khóa 2016- 2018.

16, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2017

16, Tháng 11, 2017

Kế hoạch tiếp nhận Lưu học sinh Lào đợt 4 năm học 2017-2018

14, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2017-2018

13, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục, khóa 2016-2018

13, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức phục vụ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 tỉnh Thanh Hóa

8, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 tỉnh Thanh Hóa

8, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc quản trị, xây dựng website trang tiếng Anh các đơn vị

8, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018

8, Tháng 11, 2017

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

7, Tháng 11, 2017
Page 9/74 <12...5678910111213...7374>