Tổng hợp các ý kiến của lưu học sinh Lào tại Hội nghị đối thoại năm học 2017-2018.

17, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lưu học sinh Lào với lãnh đạo Nhà trường năm học 2017-2018.

17, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban nội dung kỷ yếu Hội nghị khoa học Tuổi trẻ sáng tạo trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018.

10, Tháng 5, 2018

Thông báo về việc triểu tập cuộc họp nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên.

27, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc Kết luận Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học hệ chính quy năm học 2017-2018.

20, Tháng 4, 2018

Công văn về việc tổ chức ngày hội việc làm năm 2018.

19, Tháng 4, 2018

Công văn về việc tăng cường tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

13, Tháng 4, 2018

Công văn về việc tổ chức chương trình giới thiệu tuyển dụng thực tập sinh và sinh viên làm thêm của Tập đoàn FLC

6, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc chuẩn y mức cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với người học hình thức đào tạo chính quy năm học 2017-2018.

3, Tháng 4, 2018

Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm - Đại học Hồng Đức năm 2018.

28, Tháng 3, 2018

Công văn về việc xét cấp học bổng của Công ty TNHH New Hope năm 2018.

28, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học, năm học 2017-2018.

27, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Chương trình "Ngày hội việc làm trường Đại học Hồng Đức năm 2018".

7, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo an toàn giao thông đối với người học năm 2018.

1, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tường thuật trực tiếp trận Chung kết U23 Châu Á-2018 giữa "Đội tuyển U23 Việt Nam gặp Đội tuyển U23 Uzbekistan"

25, Tháng 1, 2018
Page 1/7 <1234567>