Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên các hệ LT, VLVH, VB2 năm học 2018-2019.

4, Tháng 1, 2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020" và tổ chức cho người học ký cam kết chấp hành pháp luật về ANTT, ATGT, VSMT; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép

3, Tháng 1, 2019

Báo cáo Tổng hợp ý kiến giải trình của Nhà trường tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên các hệ LT, VLVH, VB2, năm học 2018-2019.

3, Tháng 1, 2019

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2017.

28, Tháng 12, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên nghe báo cáo thời sự năm học 2018-2019.

24, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc chuẩn y mức cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với người học hình thức đào tạo chính quy năm học 2018-2019.

18, Tháng 12, 2018

Tổng hợp ý kiến đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên các hệ LT, VLVH, VB2 năm học 2018-2019.

17, Tháng 12, 2018

Kế hoạch trực tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Noel 2018 và tết Dương lịch 2019 tại Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 12, 2018

Danh mục các hoạt động văn - thể - mỹ năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài Cúp bóng đá CBVC-LĐ và HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài Cúp bóng đá CBVC-LĐ và HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Thông báo kết luận tại Hội nghị Giao ban công tác HSSV hệ chính quy học kỳ I, Năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2018-2020.

6, Tháng 12, 2018

Kế hoạch Hội thao Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên Năm học 2018-2019.

23, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ trọng tài Hội thao Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

23, Tháng 11, 2018
Page 1/6 <123456>