Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2020-2021.

11, Tháng 9, 2020

Công văn về việc vận động CBVC-LĐ, người học hiến máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhận trong thời gian dịch bệnh Covid -19.

1, Tháng 9, 2020

Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2020.

8, Tháng 7, 2020

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021.

30, Tháng 6, 2020

Thông báo về việc Tổ chức Chung kết Cuộc thi "Sinh viên khởi nghiệp" năm học 2019-2020.

30, Tháng 6, 2020

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Ngày đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2020

22, Tháng 6, 2020

Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học năm học 2019-2020.

22, Tháng 6, 2020

Báo cáo tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học năm học 2019-2020.

22, Tháng 6, 2020

Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Người mẫu Sinh viên Việt Nam 2020" qua ảnh

22, Tháng 5, 2020

Quyết định về việc ban hành " Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hồng Đức".

19, Tháng 5, 2020

Công văn về việc tổng kết 05 năm thực hiện quyết định số 1501/QĐ-TTg.

27, Tháng 3, 2020

Công văn về việc cập nhật thông tin sinh viên.

27, Tháng 3, 2020

Thông báo kết luận tại Hội nghị Giao ban công tác sinh viên hệ chính quy học kỳ I, năm học 2019-2020.

27, Tháng 12, 2019

Báo cáo công tác sinh viên học kỳ I, năm học 2019-2020.

27, Tháng 12, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên nghe báo cáo thời sự năm học 2019-2020.

19, Tháng 12, 2019
Page 1/11 <12345678910>