Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2016.

10, Tháng 1, 2018

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp Nhà trường, năm 2017.

10, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc khen thưởng

5, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc khen thưởng

5, Tháng 12, 2017

Kế hoạch về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên nghe báo cáo thời sự Năm học 2017-2018

29, Tháng 11, 2017

Kế hoạch về việc Tổ chức cúp bóng đá Cán bộ-HSSV Trường ĐH Hồng Đức năm học 2017-2018

30, Tháng 10, 2017

Công văn về việc gặp mặt lớp trưởng, bí thư lâm thời các lớp sinh viên năm thứ nhất

4, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS đối với người học

15, Tháng 9, 2017

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường

13, Tháng 9, 2017

Thông báo lịch thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt tập thể Năm học 2017-2018

6, Tháng 9, 2017

Công văn về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người học năm học 2017 - 2018

30, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của nhà trường

18, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tiếp nhận thí sinh trúng tuyển hệ chính quy năm 2017

9, Tháng 8, 2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hoạt động tại các đơn vị trực thuộc chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Đại học Hồng Đức (24/9/1997 - 24/9/2017)

4, Tháng 8, 2017

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp nhà trường, năm 2017

15, Tháng 6, 2017
Page 1/6 <123456>