Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học, năm học 2017-2018.

27, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Chương trình "Ngày hội việc làm trường Đại học Hồng Đức năm 2018".

7, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo an toàn giao thông đối với người học năm 2018.

1, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tường thuật trực tiếp trận Chung kết U23 Châu Á-2018 giữa "Đội tuyển U23 Việt Nam gặp Đội tuyển U23 Uzbekistan"

25, Tháng 1, 2018

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2016.

10, Tháng 1, 2018

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp Nhà trường, năm 2017.

10, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc khen thưởng

5, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc khen thưởng

5, Tháng 12, 2017

Kế hoạch về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên nghe báo cáo thời sự Năm học 2017-2018

29, Tháng 11, 2017

Kế hoạch về việc Tổ chức cúp bóng đá Cán bộ-HSSV Trường ĐH Hồng Đức năm học 2017-2018

30, Tháng 10, 2017

Công văn về việc gặp mặt lớp trưởng, bí thư lâm thời các lớp sinh viên năm thứ nhất

4, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS đối với người học

15, Tháng 9, 2017

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường

13, Tháng 9, 2017

Thông báo lịch thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt tập thể Năm học 2017-2018

6, Tháng 9, 2017

Công văn về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người học năm học 2017 - 2018

30, Tháng 8, 2017
Page 2/8 <12345678>