Quyết định về việc chuẩn y mức cấp học bổng đối với sinh viên của 04 ngành đào tạo chất lượng cao (SP Toán học, SP Vật lý, SP Ngữ văn và SP Lịch sử) năm học 2019-2020.

22, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc chuẩn y mức cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy, năm học 2019-2020.

22, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1092-20/11/2019).

22, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc chuẩn y danh sách Ban cán sự lớp HSSV hệ chính quy năm học 2019 - 2020.

22, Tháng 10, 2019

Công văn về việc điều động sinh viên tham gia Chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu, gặp gỡ điển hình tiên tiến đại biểu các dân tộc thiểu số.

11, Tháng 10, 2019

Công văn về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

11, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện chương trình phối hợp số 210/CTrPH-CAT-ĐHHĐ ngày 01/10/2014

10, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức buổi giao lưu giáo dục truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào cho cán bộ, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (30/10/1949-30/10/2019

10, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc đánh giá chương trình đào tạo năm học 2019-2020.

10, Tháng 10, 2019

Công văn về việc điều động CB và SV tham gia Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019.

10, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm, thu nhập của sinh viên tốt nghiệp và lấy ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường , năm 2019.

10, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc điều động sinh viên tham gia Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019.

10, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức các khóa học "Khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân" năm 2019.

1, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên.

23, Tháng 9, 2019

Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTG ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" tại Trường Đại học Hồng Đức

19, Tháng 9, 2019
Page 2/10 <12345678910>