Quyết định về việc Khen thưởng giải bóng chuyền HSSV năm học 2018-2019.

6, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc điều động cán bộ và sinh viên tham gia Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương".

3, Tháng 5, 2019

Công văn về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2019 và phòng, chống tai nạn đuối nước cho HSSV hè năm 2019.

26, Tháng 4, 2019

Công văn về việc điều động CĐV dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc TW".

26, Tháng 4, 2019

Công văn về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu việc làm Tập đoàn Hồng Hải Foxcom.

23, Tháng 4, 2019

Báo cáo tổng hợp ý kiến giải trình của Nhà trường tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên hệ chính quy năm học 2018-2019.

17, Tháng 4, 2019

Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học hệ chính quy năm học 2018-2019.

17, Tháng 4, 2019

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tiểu phẩm phòng chống tệ nạn xã hội và tuyên truyền viên giỏi năm học 2018-2019.

16, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định ngoại trú của học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Hồng Đức.

8, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc quy định về mã số lớp, mã số sinh viên tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc Ban hành cấp và sử dụng thẻ học sinh, sinh viên, học viên tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Kế hoạch về việc Kiểm tra, nắm tình hình HSSV nội, ngoại trú - đợt 2, năm 2018-2019.

5, Tháng 4, 2019

Công văn về việc cung cấp số liệu giảng viên, sinh viên năm 2017,2018.

26, Tháng 3, 2019
Page 2/8 <12345678>