Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm Trao học bổng ANNORA năm 2019.

9, Tháng 9, 2019

Công văn về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người học 2019-2020.

3, Tháng 9, 2019

Công văn về việc giới thiệu thành phần tham gia Hội đồng về công tác SV; triển khai cho các lớp SV tổ chức Đại hội lớp và đăng ký thi đua năm học 2019-2020.

3, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc điều động cán bộ và sinh viên tham gia đoàn tham quan trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác".

29, Tháng 8, 2019

Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về "Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021".

23, Tháng 8, 2019

Công văn về việc điều động cán bộ, sinh viên tham gia trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác".

23, Tháng 8, 2019

Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2019 - 2020 cho HSSV.

23, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc tăng cường quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa HSSV tham gia tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự.

13, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên Học kỳ II năm học 2018-2019.

13, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên Học kỳ II năm học 2018-2019.

13, Tháng 8, 2019

Danh sách Tổ tiếp sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019.

7, Tháng 8, 2019

Báo cáo tổng kết công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

21, Tháng 6, 2019

Báo cáo kết quả triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong trường học năm 2019.

21, Tháng 6, 2019

Thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác HSSV ngoại trú năm học 2018-2019.

13, Tháng 6, 2019

Báo cáo tổng kết công tác học sinh, sinh viên ngoại trú năm học 2018 - 2019.

12, Tháng 6, 2019
Page 3/10 <12345678910>