Thông báo tổ chức Cuộc thi "Olympic Tiếng Anh" và "Hội thi tìm hiểu văn hóa Anh - Việt - Mỹ, trường Đại học Hồng Đức, năm học 2016 - 2017

13, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc chuẩn y mức cấp Học bổng Khuyến khích học tập đối với người học hình thức đào tạo chính quy năm học 2016 - 2017

5, Tháng 4, 2017

Công văn về việc giới thiệu các tấm gương HSSV tiêu biểu

21, Tháng 3, 2017

Công văn về việc điều động cán bộ, sinh viên tham dự Hội thảo quốc tế

3, Tháng 3, 2017

Kế hoạch về việc Tổ chức ngày hội việc làm - Đại học Hồng Đức năm 2017

21, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban Xây dựng bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong Trường Đại học Hồng Đức

14, Tháng 2, 2017

Công văn về việc điều động sinh viên tham gia Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

7, Tháng 2, 2017

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người học hệ chính quy với lãnh đạo Nhà trường. Năm học 2016 - 2017

18, Tháng 1, 2017

Quyết định về việc thưởng cho giải Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV năm học 2016 - 2017

20, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc ban hành danh sách cán sự lớp hệ chính quy tập trung năm hoc 2026 - 2017

12, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Trọng tài Hội thao Quốc phòng học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017

23, Tháng 11, 2016

Kế hoạch hội thao Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên năm 2016 - 2017

23, Tháng 11, 2016

Điều lệ Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017

23, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập BTC Cúp bóng đá Cán bộ - HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2016-2017

7, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc quy định công bố kết quả học tập của sinh viên từ năm học 2016-2017

2, Tháng 11, 2016
Page 3/7 <1234567>