Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2019 - 2020 cho HSSV.

23, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc tăng cường quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa HSSV tham gia tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự.

13, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên Học kỳ II năm học 2018-2019.

13, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên Học kỳ II năm học 2018-2019.

13, Tháng 8, 2019

Danh sách Tổ tiếp sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019.

7, Tháng 8, 2019

Báo cáo tổng kết công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

21, Tháng 6, 2019

Báo cáo kết quả triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong trường học năm 2019.

21, Tháng 6, 2019

Thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác HSSV ngoại trú năm học 2018-2019.

13, Tháng 6, 2019

Báo cáo tổng kết công tác học sinh, sinh viên ngoại trú năm học 2018 - 2019.

12, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác phối hợp quản lý HSSV ngoại trú năm học 2018-2019.

31, Tháng 5, 2019

Công văn về việc xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 17, năm 2019.

20, Tháng 5, 2019

Báo cáo kết quả tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 năm 2019.

13, Tháng 5, 2019

Tổng kết công tác HSSV, năm học 2018-2019.

13, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc Khen thưởng giải bóng chuyền HSSV năm học 2018-2019.

6, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc điều động cán bộ và sinh viên tham gia Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương".

3, Tháng 5, 2019
Page 3/10 <12345678910>