Quyết định về việc thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2015

11, Tháng 10, 2016

Công văn về việc điều động cán bộ, sinh viên tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng trên địa bàn tỉnh năm 2016

21, Tháng 9, 2016

Công văn về việc phân bổ đại biểu là học sinh, sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017

15, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc tổ chức nghi lễ chào Cờ Tổ quốc và sinh hoạt tập thể ngày 12/9/2016

8, Tháng 9, 2016

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2016-2017

16, Tháng 8, 2016

Kế hoạch thi và xét công nhận tốt nghiệp các lớp Cao đẳng nghề K1.

25, Tháng 5, 2016

Thông báo thực hiện thời khóa biểu và phòng sinh hoạt tập thể sáng ngày 09/5/2016.

4, Tháng 5, 2016

Thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt- Anh, Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2015-2016.

4, Tháng 5, 2016

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức nghi lễ chào Cờ Tổ quốc và sinh hoạt tập thể tháng 5/2016.

4, Tháng 5, 2016

Quyết định khen thưởng Cuộc thi Olympic Tin học HSSV toàn trường năm học 2015-2016.

4, Tháng 5, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban cố vấn Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" năm học 2015-2016

22, Tháng 4, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận và cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất hệ chính quy năm 2016.

21, Tháng 4, 2016

Báo cáo kết quả điều tra tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên chính qui tốt nghiệp sau một năm

15, Tháng 4, 2016

Công văn về việc tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình an ninh khu vực và những vấn đề cần chú ý đối với công tác đoàn ra, đoàn vào.

12, Tháng 4, 2016

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3.

12, Tháng 4, 2016
Page 5/8 <12345678>