Hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

21, Tháng 9, 2018

Hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

21, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên.

20, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc khen thưởng LHS Lào.

20, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên.

20, Tháng 9, 2018

Báo cáo kết quả bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

14, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

13, Tháng 9, 2018

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa các biểu hiện HSSV tham gia tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật.

7, Tháng 9, 2018

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa các biểu hiện HSSV tham gia tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật.

7, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020".

7, Tháng 9, 2018

Kế hoạch thi và xét công nhận tốt nghiệp các lớp Cao đẳng nghề K1.

25, Tháng 5, 2016

Thông báo thực hiện thời khóa biểu và phòng sinh hoạt tập thể sáng ngày 09/5/2016.

4, Tháng 5, 2016

Thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt- Anh, Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2015-2016.

4, Tháng 5, 2016

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức nghi lễ chào Cờ Tổ quốc và sinh hoạt tập thể tháng 5/2016.

4, Tháng 5, 2016

Quyết định khen thưởng Cuộc thi Olympic Tin học HSSV toàn trường năm học 2015-2016.

4, Tháng 5, 2016
Page 5/8 <12345678>