Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc quy định về mã số lớp, mã số sinh viên tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc Ban hành cấp và sử dụng thẻ học sinh, sinh viên, học viên tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Kế hoạch về việc Kiểm tra, nắm tình hình HSSV nội, ngoại trú - đợt 2, năm 2018-2019.

5, Tháng 4, 2019

Công văn về việc cung cấp số liệu giảng viên, sinh viên năm 2017,2018.

26, Tháng 3, 2019

Công văn về việc giới thiệu danh sách Lưu HSSV Lào tiêu biểu năm 2018, 2019.

25, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc Thành lập Ban chấp hành lâm thời Hội cựu Sinh viên trường Đại học Hồng Đức.

11, Tháng 3, 2019

Công văn về việc đánh giá Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 và Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007.

4, Tháng 3, 2019

Công văn về việc triển khai thu học phí HSSV, HV qua thẻ ATM.

4, Tháng 3, 2019

Công văn về việc điều động sinh viên tham gia Lễ ra quân huấn luyện LLVT năm 2019 của Bộ CHQS Tỉnh.

19, Tháng 2, 2019

Báo cáo kết quả tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh,sinh viên (HSSV) trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2019 và quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018.

18, Tháng 2, 2019

Báo cáo tổng hợp tình hình HSSV trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

18, Tháng 2, 2019

Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên các hệ LT, VLVH, VB2 năm học 2018-2019.

4, Tháng 1, 2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020" và tổ chức cho người học ký cam kết chấp hành pháp luật về ANTT, ATGT, VSMT; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép

3, Tháng 1, 2019
Page 5/10 <12345678910>