Kế hoạch giao ban công tác sinh viên học kỳ I năm học 2018-2019.

6, Tháng 11, 2018

Danh sách ban tiếp nhận thí sinh trúng tuyển các hệ: LT,VLVH, VB2- đợt 2 năm 2018 (Nhập học ngày 11/11/2018).

2, Tháng 11, 2018

Kế hoạch về việc thành lập Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

31, Tháng 10, 2018

Quyết định về việc thành lập "Ban vận động thành lập Hội Cựu sinh viên trường Đại học Hồng Đức".

22, Tháng 10, 2018

Quyết định về việc thành lập "Ban vận động thành lập Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Hồng Đức".

18, Tháng 10, 2018

Kế hoạch về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

25, Tháng 9, 2018

Hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

21, Tháng 9, 2018

Hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

21, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên.

20, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc khen thưởng LHS Lào.

20, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên.

20, Tháng 9, 2018

Báo cáo kết quả bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

14, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

13, Tháng 9, 2018

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa các biểu hiện HSSV tham gia tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật.

7, Tháng 9, 2018

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa các biểu hiện HSSV tham gia tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật.

7, Tháng 9, 2018
Page 7/10 <12345678910>