Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020".

7, Tháng 9, 2018

Kế hoạch thi và xét công nhận tốt nghiệp các lớp Cao đẳng nghề K1.

25, Tháng 5, 2016

Thông báo thực hiện thời khóa biểu và phòng sinh hoạt tập thể sáng ngày 09/5/2016.

4, Tháng 5, 2016

Thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt- Anh, Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2015-2016.

4, Tháng 5, 2016

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức nghi lễ chào Cờ Tổ quốc và sinh hoạt tập thể tháng 5/2016.

4, Tháng 5, 2016

Quyết định khen thưởng Cuộc thi Olympic Tin học HSSV toàn trường năm học 2015-2016.

4, Tháng 5, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban cố vấn Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" năm học 2015-2016

22, Tháng 4, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận và cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất hệ chính quy năm 2016.

21, Tháng 4, 2016

Báo cáo kết quả điều tra tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên chính qui tốt nghiệp sau một năm

15, Tháng 4, 2016

Công văn về việc tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình an ninh khu vực và những vấn đề cần chú ý đối với công tác đoàn ra, đoàn vào.

12, Tháng 4, 2016

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3.

12, Tháng 4, 2016

Công văn về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu nghề tiếp viên hàng không tại Trường Đại học Hồng Đức.

12, Tháng 4, 2016

Báo Cáo tổng hợp ý kiến đối thoại cấp khoa Năm học 2015-2016.

22, Tháng 3, 2016

Thông báo tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt - Anh Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2015-2016..

17, Tháng 3, 2016

Thông báo kế hoạch đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên.

15, Tháng 3, 2016
Page 8/10 <12345678910>